Platform BEE heeft als belangrijkste doel het bedrijfsleven bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en te bevorderen dat dit natuurlijk kapitaal onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid. Specifiek is de ambitie van het platform het streven naar ‘no net loss’. Dit betekent dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste gaan van biodiversiteit en ecosystemen, maar juist bijdragen aan het herstel en behoud van dit natuurlijk kapitaal.

Om bedrijven hierbij op weg te helpen, heeft Platform BEE de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit gelanceerd. Ondernemingen kunnen gratis advies krijgen hoe zij kansen door inzet op biodiversiteit en ecosystemen kunnen verzilveren, en hoe zij risico’s door verlies hiervan kunnen adresseren.

Daarnaast financiert het platform pilotprojecten waarin bedrijven samen met natuurorganisaties en kennisinstellingen werken aan groene bedrijfsprocessen. Tot slot adviseert het platform de overheid over beleid en internationale samenwerking gericht op verduurzaming van de mondiale economie en de levering van grondstoffen.

In het platform zijn naast VNO-NCW en IUCN NL vertegenwoordigd: DSM,  FrieslandCampina, Heijmans, Hivos, IDH (Initiatief Duurzame Handel), LTO Nederland, Recron, Shell,  SOVON, Stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Unilever, Wetlands International en  Wageningen University & Research Centre (WUR). Voorzitter van het platform is Rein Willems.

CONTACTPERSOON
Eveline Trines
020 3018228