De Rode Lijst wordt samengesteld door duizenden wetenschappers uit de hele wereld met hulp van talloze natuurorganisaties. De lijst is het uitgangspunt bij het vaststellen van prioriteiten voor natuurbescherming en vormt een wetenschappelijke basis voor internationale natuurverdragen, zoals het CITES-verdrag over de internationale handel in bedreigde soorten.

Een op de vier zoogdieren, een op de acht vogelsoorten en een op de drie amfibieën wordt met uitsterven bedreigd. Dankzij bescherming gaat het met sommige soorten steeds beter. Zo heeft de zuidelijke witte neushoorn, waarvan er rond 1900 nog slechts honderd over waren, zich volgens de Rode Lijst hersteld tot ongeveer twintigduizend exemplaren.

Gedetailleerde informatie per dier of plant is te vinden op de website van de Rode Lijst.