Deel

Pagina delen met AddThis

Gender termen uitgelegd

Wat is het verschil tussen gendergelijkheid, genderrechtvaardigheid en empowerment van vrouwen?

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid betekent dat vrouwen en mannen gelijke rechten, vrijheden, voorwaarden en kansen hebben om toegang tot en controle over maatschappelijk gewaardeerde goederen en kansen. Dit betekent dat zij dezelfde status hebben binnen een maatschappij. Dit betekent niet dat het doel is om mannen en vrouwen hetzelfde te maken, maar juist dat ze gelijke kansen hebben. Dit gaat niet alleen over kansengelijkheid, maar ook over een gelijke verdeling van de impact en voordelen die worden geput uit economische, sociale, culturele en politieke ontwikkeling.

Genderrechtvaaridgheid

Genderrechtvaaridgheid is sterk gelieerd aan gendergelijkheid, maar het is niet hetzelfde. Genderrechtvaardigheid gaat over hoe eerlijk vrouwen en mannen behandeld worden in het vervullen van hun behoeften. Als genderrechtvaardigheid het doel is moeten er vaak maatregelen worden getroffen om de onevenwichtigheid tussen de geslachten recht te trekken, om zo te compenseren voor de historische en maatschappelijke nadelen die zijn gebaseerd op gender. In veel maatschappijen zijn er ongelijke machtsverhoudingen die ervoor zorgen dat vrouwen achtergesteld zijn op het gebied van toegang tot middelen en kansen. Deze ongelijke verhoudingen zijn vaak het resultaat van historische, hardnekkige cycli van discriminatie op basis van geslacht en maatschappelijk geconstrueerde ongelijkheden. Maatregelen die rechtvaardigheid als doel hebben zijn vaak een belangrijk middel om het einddoel van gelijkheid te bereiken. Ze passen geslachtsspecifieke overwegingen toe zodat iedereen gelijke toegang en kansen heeft, bijvoorbeeld door empowerment van vrouwen te stimuleren. Rechtvaardigheid kan worden gezien als een middel, waarbij gelijkheid het doel is. Rechtvaardigheid leidt tot gelijkheid.

Empowerment van vrouwen

Empowerment van vrouwen is een proces waarbij vrouwen worden gesterkt in het maken van keuzes en het omzetten van deze keuzes in acties en resultaten. Hierdoor kunnen vrouwen —  evenveel als mannen — deelnemen aan en leidend zijn in vernieuwing voor positieve verandering. Ook zorgt dit ervoor dat toegang tot middelen en kansen niet langer wordt bepaald of beperkt door gender. Empowerment van vrouwen, inheemse volken, jongeren en andere van oudsher gemarginaliseerde groepen is de sleutel tot het bereiken van gelijkheid.

DeelPagina delen met AddThis