Deel

Pagina delen met AddThis

De uitgestrekte bossen van Bolivia verkeren in relatief goede staat. In het oosten komen vijf verschillende ecosystemen bij elkaar. Zestig procent daarvan is beschermd natuurgebied, waar ernstig bedreigde jaguars, tapirs en blauwkeelara’s leven. De grootste bedreigingen gaan uit van infrastructurele plannen, de uitbreiding van landbouwgebieden en mijnbouw.

In het zuidoosten ligt de Chaco, een droog bosgebied. Noordelijker ligt de Amazone, een tropisch regenwoud. Het Chiquitano bos verbindt deze gebieden. Er groeien prachtig roze bloeiende bomen, zoals Tajibos bomen. In het noordoosten ligt de Pantanal, het grootste wetlandgebied ter wereld. Bij regenval komen droge dalen er maandenlang onder water te staan. Over de oostelijke uitlopers van de Andes ligt een strook nevelwoud.

Sommige infrastructurele plannen, zoals voor wegen, zijn na hevige protesten afgeslagen. Andere liggen nog op tafel, zoals het internationale plan om de Paraná Paraguai te verbreden en te verdiepen, zodat deze geschikt wordt voor grote vrachtschepen. Deze ‘hydrovia’ zou Bolivia met zee verbinden. Maatschappelijke organisaties bepleiten oplossingen die het ecosysteem minder belasten.

De regering maakt wetten die ontbossing in de hand werken en geeft, al dan niet openlijk, landbouwconcessies weg in bosgebieden voor de teelt van soja en modieuze exportgewassen zoals quinoa en chia. Ontbossing is ook een gevolg van de sterk vervuilende mijnbouw die de regering toestaat, ook in beschermde gebieden. Het gaat om mineralen zoals tin, goud en bauxiet. Maatschappelijke organisaties doen wat ze kunnen, maar mogen alleen werken aan ontwikkelingsdoelen die de regering heeft opgesteld. 

IUCN NL werkt sinds 2002 samen met partnerorganisaties, vooral in het oosten van Bolivia. Ze werken bijvoorbeeld aan de bescherming van belangrijke waterbronnen, het verbinden van beschermde natuurgebieden en de certificering van duurzame gewassen. Dat voegt waarde toe aan het bos en maakt lokale gemeenschappen klimaatbestendig.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.