Deel

Pagina delen met AddThis

In het Mole natuurpark in het noorden van Ghana leven olifanten, buffels en antilopen op de savanne. In het zuidwesten ligt een tropisch regenwoud waar onder meer bijzondere vlinders en vogels leven, maar ook de zeer bedreigde apensoort white-naped-mangabey. Natuur buiten de beschermde gebieden degradeert door landbouw, overbegrazing, en illegale houtkap, aangewakkerd door de snel groeiende bevolking.

De cacaoteelt, goed voor 20% van alle cacaoproductie wereldwijd, draagt sterk bij aan ontbossing. Het tropisch regenwoud is bijna gedecimeerd. Sommige cacaoplanten gedijen prima tussen bomen, maar vaak is gekozen voor varianten die zonder schaduw beter groeien. Verduurzaming van de sector komt traag op gang, mede doordat cacaoboeren een slechte positie hebben.

Ook mijnbouw bedreigt de biodiversiteit. Illegale goudzoekers halen met bulldozers rivierbeddingen overhoop, om goud te winnen dat naar China gaat. Ze vervuilen daarmee ook het water. In 2017 heeft de regering na mediaprotesten ingegrepen en de illegale activiteiten beëindigd. Maar in datzelfde jaar heeft de regering ook een deal gesloten met Chinese bedrijven over het winnen van bauxiet in het natuurgebied Atewa.

De savanne heeft nog maar weinig vruchtbare gronden. Voor vrouwen is de boterboom (Vitellaria Paradox), die er van nature voorkomt, van levensbelang. De noten van deze boom bevatten ‘shea’ (karite) olie, dat lokaal en internationaal in trek is als verzorgingsproduct.

IUCN NL werkt sinds 1998 in Ghana. Momenteel versterken we er 4 partnerorganisaties die wetten over mijnbouw en houtkap helpen na te leven. Zij werken ook aan duurzaam gebiedsbeheer met lokale gemeenschappen in de zogenoemde Community Resource Management Areas (CREMAs). Ze plannen hoe ze bossen, waterstromen en graslanden duurzaam kunnen exploiteren: waterwinning, het uitbaten van emissierechten, maar ook de certificering van duurzame cacao en sheaboter.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.