Deel

Pagina delen met AddThis

In West-Oeganda liggen twee belangrijke natuurparken: Murchison en Queens National park. De biodiversiteit is zeer hoog in de Albertine Rift: Er leven onder meer olifanten, chimpansees, en bijzondere vogelsoorten zoals de Toerakko. De belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit zijn uitbreiding van landbouw, oliewinning en de ontwikkeling van gerelateerde infrastructuur.

De regering zet sterk in op oliewinning in het Albertmeer en laat binnenkort een ondergrondse pijplijn naar Tanzania aanleggen. Om de ruwe olie -van een stroperige kwaliteit- vloeibaar te houden, is permanente verwarming nodig. De pijplijn is daarom economisch niet erg rendabel. Ook kleven er ecologische bezwaren aan. Eventuele lekken zouden voor het hele Nijlgebied rampzalig kunnen uitpakken.

Ook de uitdijende landbouw bedreigt de natuur. De bevolking van Oeganda heeft zich in twintig jaar verdubbeld. Bossen hebben vaak plaats moeten maken voor akkers, maar ook voor de grootschalige teelt van rietsuiker en mais. De huidige landouwpraktijken degraderen de natuur. Suiker is niet alleen een gewild voedselgewas, maar ook sterk in trek als biodiesel.

IUCN NL werkt ruim 10 jaar in Oeganda en steunt daar nu 4 maatschappelijke organisaties. Zij vragen de regering om af te zien van oliewinning, of anders alleen olie te winnen volgens de hoogste ecologische en sociale standaarden, waaronder eerlijke compensatie voor lokale gemeenschappen. Daarnaast bepleiten ze duurzaam landgebruik, vooral in de landbouw.

De bewegingsruimte van het maatschappelijk middenveld wordt beperkt. Toch boeken de organisaties successen: In 2017 stonden bulldozers klaar om een paar duizend hectare van een bosreservaat te kappen. Partnerorganisaties stapten naar de rechtbank en wisten de kap zo vooralsnog af te wenden. Ook hebben ze met succes weten te bedingen dat lokale gemeenschappen corridors tussen beschermde gebieden duurzaam mogen beheren.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.