Oplossingen

Results

 1. Protected Area

  Beschermde gebieden

  IUCN NL werkt aan goed beheer van beschermde gebieden wereldwijd.
 2. Environmental defender in Virunga National Park

  Bescherming van natuurbeschermers

  IUCN NL werkt aan meer veiligheid voor natuurbeschermers.
 3. Aftrapbijeenkomst: biodiversiteit

  Biodiversiteitsverdrag

  IUCN NL roept Nederlandse organisaties op om bij te dragen aan het Biodiversiteitsverdrag.
 4. Coast with highway

  Ecosystem-based Adaptation

  Ecosystem-based Adaptation (EbA) benut de kracht van de natuur om de wereld aan te passen aan een veranderend klimaat.
 5. Honingraat

  Groene investeringen

  IUCN NL helpt natuurprojecten zo in te richten dat ze rendabel zijn en daarmee aantrekkelijk voor investeerders.
 6. Woman working lands

  Klimaatfinanciering

  IUCN NL helpt bedrijven met projecten die klimaatgerelateerde risico’s in hun waardeketens kunnen verminderen.
 7. Bedreigde diersoorten genieten betere bescherming dankzij het IUCN NL landaankoopfonds

  Landaankoop

  IUCN NL stelt natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen of te leasen.
 8. Landscape

  Landschaps-benadering

  Door de belangen van de verschillende stakeholders in een landschap af te stemmen op de draagkracht van de natuur, stellen we de diensten van de natuur veilig.
 9. Gras groeit uit bodem

  Natuurherstel

  IUCN NL werkt aan het herstellen van kwetsbare en beschadigde natuurgebieden.
 10. Gebouw

  Natuurlijk kapitaal voor bedrijven

  IUCN NL helpt bedrijven bij het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal.

Pagina's