Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Integrale aanpak

Overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen hebben elk een belang in een landschap. Deze belangen verschillen vaak tussen de verschillende stakeholders en zijn soms conflicterend. In een stroomgebied van een rivier is het bijvoorbeeld de taak van de overheid een stad van schoon drinkwater te voorzien, terwijl de landbouwindustrie water nodig heeft voor het verbouwen van gewassen en de lokale bevolking vaak direct afhankelijk is van een waterbron om te voorzien in dagelijkse behoeften, zoals koken en wassen.

Naast water voorziet een landschap ook in andere producten en diensten. Zo voorzien bossen ons van hout, helpen klimaatverandering tegen te gaan en houden ze veel water vast in de grond. Veel diersoorten zijn afhankelijk van het landschap voor hun voedsel, toegang tot drinkwater of als doortrekroute.

Biodiversiteit als uitgangspunt

In de landschapsbenadering worden de belangen van de verschillende partijen integraal bekeken en via dialoog op elkaar afgestemd. Omdat biodiversiteit ten grondslag ligt aan de stabiliteit van een ecosysteem, vormt het ons uitgangspunt voor integraal landschapsbeheer.

Duurzaam en inclusief

Om ecosystemen gezond te houden, moeten we een balans vinden tussen economische, ecologische en sociale waarden. In veel landen worden maatschappelijke organisaties, die opkomen voor de belangen van lokale gemeenschappen en de natuur, onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over een landschap. IUCN NL helpt hen om meer zeggenschap te krijgen in processen rondom het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Actueel

Projecten

DeelPagina delen met AddThis