Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Herstelt ecosysteemdiensten

Degradatie van land leidt tot een dramatische afname van ecosysteemdiensten waar wij als mens van afhankelijk zijn. Het terugbrengen van de vegetatie brengt op termijn ook belangrijke ecosysteemdiensten terug die de basis vormen voor onze voedselzekerheid, watervoorziening en klimaatregulatie.

Creëert bestaanszekerheid

Restauratiemaatregelen zoals het vasthouden van water, aanplanten van bomen en het reguleren van begrazing werkt direct door in het herstel van de bodem. Gezonde vruchtbare bodems zijn een randvoorwaarde voor het verbouwen van gewassen en dragen daarmee bij aan de voedselproductie en bestaanszekerheid voor lokale boeren. 

Afname druk op natuur

Als we gedegradeerde gronden weer productief maken draagt dat bij aan het verminderen van de druk op natuur. Er is dan immers veel meer grond beschikbaar voor voedselproductie. In de tropen worden bossen nog vaak omgezet in landbouwgrond vanwege de staande voorraad hout en vanwege de vruchtbare bodems.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Facts

  • Wereldwijd is meer dan 2 miljard hectare gedegradeerde grond

  • In 2020 moet 150 miljoen hectare bos hersteld zijn

In de 21e eeuw zal blijken dat alleen behoud van natuur niet genoeg is. We zullen moeten investeren in herstel. - Keith Bowers, IUCN CEM

Actueel

DeelPagina delen met AddThis