Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Wetenschappelijke basis

Het wetenschappelijke concept van ‘planetaire grenzen’ onderscheidt ecologische grenzen waarbinnen we veilig kunnen leven. Bij overschrijding brengen we het natuurlijke herstelvermogen van onze planeet in gevaar. Dat is nu al het geval: de mensheid verbruikt 1,7 keer zoveel als onze aarde aankan. Samen met wetenschappers onderzoeken we hoe deze grenzen precies werken en met elkaar interacteren. Wat is bijvoorbeeld de impact van klimaatverandering op biodiversiteit?

Normatieve doelen

We vertalen de wereldwijd vastgestelde grenzen van onze planeet naar concrete doelen op landschapsniveau. Die doelen zijn normatief: ze geven aan wat vanuit ecologisch oogpunt nodig is om de trends om te buigen naar de veilige kant van de grens. In pilots met bedrijven werken we aan de praktische toepassing hiervan, bijvoorbeeld door als doel te stellen dat in het productielandschap de waterhuishouding op peil blijft. Het beter doen dan het jaar ervoor of dan je concurrentie is niet genoeg – met One Planet Thinking kunnen bedrijven streven naar wat nodig is om het ecosysteem gezond te houden.

Leerprogramma

Het denken over en toepassen van planetaire grenzen is volop in ontwikkeling. Vanuit One Planet Thinking voeden wij die ontwikkeling, bijvoorbeeld door bij te dragen aan het wetenschappelijke debat of door de toepassing van lokale grenzen in de praktijk te toetsen. Ook werken we aan het verder verfijnen van innovatieve instrumenten die de impact op natuurlijk kapitaal zichtbaar maken. Zo zetten we samen stappen naar oplossingen waarin plaats is voor zowel natuur als economie.

Voor bedrijven

Voeg je bij de pioniers van het bedrijfsleven en ontdek de mogelijkheden om de planetaire grenzen binnen jouw organisatie te verkennen. Samen werken we aan het opstellen van duurzame targets.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met:  Romie Goedicke, Senior Expert Green Economy

Voor wetenschappers

Wij werken samen met groene denktanks, academici en maatschappelijke organisaties met kennis van sociale en ecologische dynamiek. Doel is daarbij om gezamenlijk benodigde kennis te bevorderen door het faciliteren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe methodes en tools.

Benieuwd hoe jij kunt bijdragen? Neem contact op met: Oscar Sabag, Expert Green Economy (Engelstalig)

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Operating within the planetary boundaries is not just the only way to ensure healthy economies, but has the potential to provide much greater and better shared growth than sticking to business as usual.

- Naoko Ishii, CEO and Chairperson, GEF

Actueel

DeelPagina delen met AddThis