Deel

Pagina delen met AddThis

Wat is een pledge?

Iedere pledge op de Nederlandse actieagenda draagt bij aan de doelen van het Biodiversiteitverdrag (CBD): 1. biodiversiteit behouden; 2. duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit, en 3. opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen.

Een pledge kan bijvoorbeeld zorgen voor het herstel van soorten, het behoud of herstel van natuur, het tegengaan van bedreigingen voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn of het inspireren van anderen om in actie te komen.

Lees meer over wat een pledge is

Inspirerende pledges

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.
  • "Samen met gemeenten willen wij onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen. Hulp van inwoners en bedrijven is hierbij hard nodig."
  • "Wij kopen met kapitaal van burgers landbouwgrond met het oog op herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. We willen met onze leden 15% van het Nederlandse landbouwareaal opkopen."
  • "Local Matters helpt organisaties te zoeken naar manieren om natuur en biodiversiteit te versterken en herstellen. We stimuleren hiervoor de bewustwording, visievorming, cultuur en gedragsverandering."
  • "De Gemeente Lansingerland activeert lokale partners en inwoners om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor onze wilde bestuivers."
  • "Met ons educatief programma op thema’s zoals biodiversiteit zullen we publiek en bedrijven stimuleren verantwoordelijk met de natuur om te gaan."
  • "Nationaal Groenfonds financiert projecten die meerwaarde hebben voor natuur en landschap, duurzame energie en circulaire economie."

Hoe kan ik bijdragen?

U kunt bijdragen aan de Nederlandse actieagenda door een pledge te doen. Dankzij uw pledge ontwikkelen we een gezamenlijke, breed gedragen Nederlandse positie voor de nieuwe wereldwijde biodiversiteitsdoelen. Tot nu toe gingen 30 organisaties u al voor! 

Dien een pledge in (NL)

Submit a pledge (EN)     

Benieuwd naar nog meer voorbeelden?

Bekijk een overzicht van alle pledges

DeelPagina delen met AddThis