Oplossingen

Results

  1. Honingraat

    Groene investeringen

    IUCN NL helpt natuurprojecten zo in te richten dat ze rendabel zijn en daarmee aantrekkelijk voor investeerders.
  2. Gebouw

    Natuurlijk kapitaal voor bedrijven

    IUCN NL helpt bedrijven bij het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal.