Dutch Agro-Water Climate Alliance

De Dutch Agro-Water Climate Alliance werkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan mogelijkheden voor het bedrijfsleven om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het brengt ecosystemen in gevaar en daarmee de bron van onze economie: ons natuurlijk kapitaal.

De Dutch Agro-Water Climate Alliance helpt bedrijven op zoek te gaan naar manieren waarop zij klimaatgerelateerde risico’s in hun waardeketens kunnen verminderen. De alliantie ondersteunt vooral projecten die de onderliggende oorzaken van klimaatverandering bestrijden en die bijdragen aan de toepassing van adaptatiemaatregelen in de brede samenleving. Dutch Agro-Water Climate Alliance wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.