One Planet Thinking

One Planet Thinking is een initiatief van WWF in samenwerking met IUCN NL en anderen (o.a. Eneco). Het stimuleert en ondersteunt bedrijven en overheden om, op een fundamenteel nieuwe manier, binnen de veilige grenzen van de planeet te opereren. Het werkt volgens een normatieve aanpak en streeft naar een veerkrachtige planeet voor huidige en toekomstige generaties. Het programma brengt wetenschap en praktijk (bedrijven) bij elkaar.