Save Atewa forest

Sinds 2014 zetten we ons samen met lokale partnerorganisatie A Rocha in voor bescherming van het Atewa bosgebied in Ghana.

Dit internationaal erkende unieke stuk natuur vormt niet alleen het leefgebied voor een veelheid aan zeldzame planten en dieren, waaronder de ernstige bedreigde aapsoort white-naped mangabey, maar is ook cruciaal voor de watervoorziening van meer dan 5 miljoen mensen in Ghana. Het bos staat echter al jaren onder druk door illegale houtkap, jacht, de uitbreiding van landbouwakkers en veelal illegale goudwinning. Bovendien is de Ghanese overheid voornemens het bos op de schop te nemen voor bauxietwinning. Om dit waardevolle bos te beschermen, pleiten we samen met A Rocha Ghana voor verhoging van de beschermingsstatus van dit gebied tot nationaal park.

Dit project is onderdeel van de Green Livelihoods Alliance en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.