Deel

Pagina delen met AddThis

Duurzame garnalenkweek levert meer op voor mens en milieu

De grootschalige garnalenkweek in Zuidoost Azië biedt economische voordelen, maar zorgt ook voor problemen voor de lokale bevolking én de natuur. Zo worden mangrovebossen gekapt en raakt water ernstig vervuild door chemicaliën die bij de kweek worden gebruikt. Maar het kan ook anders: IUCN NL en Oxfam Novib laten zien dat duurzame en verantwoorde garnalenkweek niet alleen beter is voor het milieu, maar ook economisch meer oplevert.

Probleem

Voor Indonesië, Vietnam en Bangladesh zijn tropische garnalen het belangrijkste voedselexportproduct: het levert zelfs meer op dan koffie, thee en suiker bij elkaar. Voor het overgrote deel zijn deze garnalen afkomstig van zogeheten shrimp farms, die hectares aan mangrovebossen wegkappen voor de aanleg van hun kweekvijvers. Het verdwijnen van deze mangroves is vaak een ramp voor de bevolking aan de kusten. Zij verliezen hiermee hun natuurlijke bescherming tegen vloedgolven en hun inkomstenbron uit visserij. Mangrovebossen zijn namelijk de kraamkamers van veel vissen. Bovendien wordt er voor de kweek van de garnalen zout water en chemicaliën gebruikt. Dit trekt in de grond, waardoor gewassen niet meer kunnen groeien, vee niet meer kan grazen en drinkwater vervuild raakt.

Aanpak

IUCN NL en Oxfam Novib denken dat het kweken van garnalen ook op een duurzame en verantwoorde manier kan. Om dit aan te tonen hebben wij zes shrimp farms in Indonesië en Vietnam onder de loep genomen. Voor elke kwekerij is heel precies in kaart gebracht welke verbeteringen er moeten worden doorgevoerd om het stempel ‘mens- en milieuvriendelijk’ te krijgen. Hiervoor zijn de richtlijnen van ASC (Aquaculture Stewardship Council) en GlobalG.A.P. gebruikt. Vervolgens is onderzocht of de kosten opwegen tegen de baten: is verantwoorde garnalenkweek ook lucratiever?

Resultaat

Hoewel verduurzaming aanvankelijk investeringen met zich meebrengt, blijkt uit de analyse dat verantwoorde garnalenkweek op de lange termijn absoluut rendabel is: de shrimp farms verdienen meer geld aan de verkoop van hun garnalen én hebben er een nieuwe bron van inkomsten bij. Dankzij de herbebossing van mangroves kunnen zij namelijk deelnemen aan de handel in carbon credits. Mangrovebossen slaan namelijk CO2 op. Bovendien leveren de mangroves belangrijke natuurlijke diensten die niet zo gemakkelijk in geld zijn uit te drukken, zoals schoon drinkwater, voedsel in de vorm van vissen voor de lokale bevolking en bescherming tegen tsunami’s. Met de analyses heeft IUCN NL aangetoond dat er een business case is voor duurzame garnalenteelt. 

DeelPagina delen met AddThis