Deel

Pagina delen met AddThis

Minder CO2-uitstoot door duurzame cacaoteelt

Door de kap van tropische bossen in Peru komen broeikasgassen vrij en wordt het leefgebied van zeldzame dier- en plantsoorten aangetast. Het REDD+ Business Initiative gaat ontbossing tegen door de lokale bevolking te ondersteunen bij het verbeteren van de landbouw in de omgeving van de bossen. Door duurzame cacaoteelt krijgen de boeren voldoende inkomsten en hoeven ze niet langer het bos in te trekken. Hierdoor blijft 570.000 hectare bos beschermd en wordt de uitstoot van 450 duizend ton CO2 voorkomen.

Probleem

Hoewel het Tambopata natuurreservaat in Peru onder bescherming van de Peruviaanse overheid valt, neemt het bosareaal in de bufferzone rond dit beschermde gebied jaarlijks met 1.189 hectare af. Belangrijke oorzaak is de ontginning door de lokale bevolking. Als landbouwgrond niet meer vruchtbaar genoeg is om gewassen te verbouwen zien zij zich genoodzaakt stukken van het bos te kappen om daar nieuwe akkers aan te leggen. Bij die kap komen broeikasgassen vrij. Wereldwijd zorgt tropische ontbossing voor maar liefst een vijfde van de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarmee is het een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Bovendien komen zeldzame dier- en plantsoorten in gevaar door het verdwijnen van bossen. 

Aanpak 

Om het Tambopatabos te behouden zijn Nederlandse bedrijven, in samenwerking met onder andere IUCN NL, het REDD+ Business Initiative gestart. Binnen dit initiatief investeren de bedrijven een half miljoen euro in het verbeteren van de landbouw in de omgeving van Tambopata. Zo krijgt de lokale bevolking een beter economisch perspectief en vermindert de druk op het bos. Via het REDD+ Business Initiative krijgen 1.100 boeren ondersteuning bij het herstellen van 4.000 hectare uitgeputte bodem, zodat zij hier op duurzame wijze cacao kunnen verbouwen. Ook helpt het initiatief hen Fairtrade and Organic gecertificeerd te worden. Zo wordt gegarandeerd dat de principes van eerlijk werk en biologische landbouw gerespecteerd worden en verwerven de boeren een goede positie op de internationale cacaomarkt.

Resultaat

Dankzij het initiatief profiteren 1.100 lokale families van gecertificeerde biologische en fairtrade landbouw. Ze zijn in staat grote hoeveelheden kwalitatief goede cacao op de markt brengen en genereren daarmee een beter inkomen. 

Doordat de lokale bevolking zich niet meer genoodzaakt ziet bos te kappen voor landbouw of houtverkoop, wordt maar liefst 570.000 hectare bos beschermd. Dat is een gebied dat vijf keer zo groot is als de Veluwe. Met het behoud van dit bos wordt de uitstoot van 450 duizend ton CO2 voorkomen. In ruil voor hun bijdrage aan het voorkomen van ontbossing ontvangen de Nederlandse bedrijven certificaten, die ze kunnen inzetten om CO2-emissies in de bedrijfsvoering te compenseren die niet op andere manieren teruggedrongen kan worden. Behalve klimaatvoordelen draagt het tegengaan van ontbossing ook bij aan de bescherming van unieke dieren en planten. Tambopota telt 16 ernstig bedreigde diersoorten. Bij een inventarisatie werden 13 nieuwe soorten in het gebied ontdekt.

redd_business_initiative_tambopata_project

Het REDD+ Business Initiative komt voort uit het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) van IUCN NL en ondernemersorganisatie VNO-NCW. Het ministerie van Economische Zaken draagt bij aan de financiering. De uitvoering gebeurt in samenwerking met het Althelia Klimaatfonds. Deelnemende bedrijven zijn Desso, Eneco, Essent en FMO.

Links

DeelPagina delen met AddThis