Rechtvaardigheid

Ieder mens heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leefomgeving, en op toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Daarom werken wij aan het vergroten van inspraak van burgers in ontwikkelingslanden. 

Facts

De VN-verklaring van Rio stelt dat elk individu deel moet kunnen nemen aan besluitvormingsprocessen op milieugebied

29% van de landen stelt nog geen eisen aan het tijdig verstrekken van informatie over milieugerelateerde zaken

Actueel

Experts

Oplossingen

Projecten