Deel

Pagina delen met AddThis

[Blog] IUCN World Conservation Congress multistakeholderproces op het hoogste niveau

6 september 2016

Van 1 tot 10 september 2016 komen tijdens het IUCN World Conservation Congress in Hawaii stakeholders van allerlei pluimage samen: bedrijven, overheden, natuurorganisaties, en vertegenwoordigers van de lokale bevolking (CSOs). Het samenbrengen van deze partijen is van cruciaal belang. Want niet één van hen, maar zij allen gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor goed beheer van onze natuur wereldwijd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we precies deze spelers ook tegenkomen in álle landschappen in onze verschillende projectlanden. Daarbij staan steeds dezelfde vragen centraal: Welke rol speelt elk van hen? Wat is hun individuele en gemeenschappelijke belang? En hoe kunnen we de uiteenlopende belangen verenigen met het oog op duurzaam ecosysteembeheer?

Allereerst door de verschillende stakeholders bewust te maken van hun impact én hun afhankelijkheid van ecosystemen. Laten we een voorbeeld nemen:

het Mole landschap in Ghana. Dit landschap maakt deel uit van het Volta River Basin, dat zorgt voor de watervoorziening voor miljoenen mensen. De watervoorziening staat echter onder druk door de activiteiten van de verschillende landschapsgebruikers. De overheid plant de aanleg van dammen om tegemoet te komen aan de stijgende energiebehoefte. Veehouders breiden hun veestapel uit, met overbegrazing en droogte tot gevolg. Verder zijn de lokale bevolking en individuen uit omliggende gebieden betrokken bij illegale houtkap en het winnen van houtskool, als brandstof en als bron van inkomsten.

Als al deze ontwikkelingen ongestoord doorgaan en er geen afstemming plaatsvindt tussen de verschillende gebruikers van het landschap, komt de watervoorziening steeds verder onder druk te staan. Daarom streven we ernaar de verschillende partijen bewust te maken van hun impact op het landschap en de dialoog te versterken, zodat ze gezamenlijk kunnen werken naar duurzame oplossingen. Dat is de enige weg tot duurzaam ecosysteembeheer op lange termijn.

In Hawaii vindt een dergelijk multistakeholderproces nu op het hoogste niveau plaats. Tijdens het congres wordt de route naar een duurzame toekomst bepaald, met de inbreng van alle stakeholders.  

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Henk Simons