Deel

Pagina delen met AddThis

[Blog] Ontkenning milieuschade door veenontginning heeft rampzalige gevolgen

7 oktober 2016

Het ontkennen van de milieueffecten van de huidige landbouwontwikkeling in tropische veengebieden zal rampzalige gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwen 139 veenexperts in een open brief aan het gerenommeerde tijdschrift Global Change Biology. Onder hen is Caspar Verwer, Expert Nature Conservation bij IUCN NL.

Aanleiding voor de brief is misleidende berichtgeving in Maleise media rond het International Peat Congres dat in augustus in Kuching (Maleisië) werd gehouden. Tijdens deze internationale conferentie over veengebieden kwamen meer dan 1000 internationale veenexperts en industriële partners samen om  te discussiëren over verantwoord gebruik van veengebieden. Daarbij werd ingegaan op de uitdagingen gerelateerd aan landbouwontwikkeling, op zowel maatschappelijk, economisch als milieukundig vlak.

De conferentie werd echter overschaduwd door misleidende artikelen in de Maleise media waarin werd beweerd dat de ontwikkeling van oliepalmplantages op veen geen negatieve invloed heeft op het milieu – een bewering die indruist tegen de internationale wetenschappelijke consensus.

Studies over de laatste 20 jaar laten namelijk zien dat het draineren van tropische veengebieden leidt tot een razendsnelle afname van de koolstofvoorraad en resulteert in een significante bijdrage aan het broeikaseffect. Koolstof verdwijnt vooral via oxidatie en veenbranden. Veenbranden leiden jaarlijks tot zware smog in Indonesië, Maleisië en Singapore, met grote gevolgen voor volksgezondheid, regionale economie en natuur. Bovendien leidt het draineren van veen voor landbouw tot bodemdaling waardoor grote stukken land op termijn te maken krijgen met overstromingen en ongeschikt raken voor landbouw.

Een steeds groter wordende groep bedrijven erkent inmiddels de problemen en wil de verdere ontginning van veen een halt toe te roepen. Het zoeken naar duurzame oplossingen wordt echter belemmerd doordat invloedrijke overheden en beleidsmakers blijven ontkennen dat de huidige manier van ontwikkelen en beheren van veengebieden onomkeerbare schadelijke gevolgen heeft, met als risico dat toekomstige generaties te maken krijgen met een onomkeerbaar veranderd, disfunctioneel landschap.

Met de brief aan Global Change Biology hopen we de verwarring weg te nemen die door Maleise media gezaaid wordt over de effecten van landbouwontwikkeling in tropische veengebieden. Daarbij willen we Maleisië en Indonesië aansporen tot effectieve bescherming van de laatste veengebieden en duurzamer beheer van reeds ontgonnen veengronden.

 

 

 

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Caspar Verwer