Campagne om vraag naar ivoor in China te verminderen

15 februari 2017

De komende drie maanden worden passagiers op Chinese vluchten tijdens hun reis geconfronteerd met het leed achter ivoor. China is wereldwijd een van de grootste afnemers van ivoor. Door consumenten bewust te maken van de link tussen ivoor en stroperij, illegale handel en het uitsterven van olifanten, beoogt IUCN NL partnerorganisatie IFAW een einde te maken aan deze praktijken.

China is wereldwijd een van de grootste afnemers van wildlife producten, zoals ivoor. Om de vraag naar deze producten – en daarmee stroperij, illegale handel en het uitsterven van soorten- terug te dringen, worden de komende maanden op binnen- en buitenlandse vluchten van vier Chinese luchtvaartmaatschappijen korte filmpjes vertoond om consumenten bewust te maken van de negatieve praktijken die in stand gehouden worden door de vraag naar ivoor.

Stroperij bedreigt diersoorten

De campagne, die Chinese opiniemakers inzet om de Chinese luchtreiziger ivoor de rug te doen toekeren, wordt uitgevoerd door IFAW, een van IUCN NL’s partnerorganisaties in de strijd tegen wildlife crime in de Hoorn van Afrika. “Veel kopers van ivoor zijn zich niet bewust van de wreedheden die met stroperij gepaard gaan,” aldus Henk Simons van IUCN NL. “De vraag naar producten zoals ivoor heeft grote gevolgen voor diersoorten. De populatie Afrikaanse olifanten gaat hard achteruit. Dat komt voornamelijk door de snelle opkomst van stroperij in de afgelopen 10 jaar.”

Illegale handel in wilde dieren is uitgegroeid tot een van de meest winstgevende vormen van georganiseerde criminaliteit en vormt een grote bedreiging voor soorten zoals de neushoorn en de olifant. Per jaar gaat naar schatting 19 miljard euro om in de illegale handel in bedreigde soorten. Door die grote hoeveelheid geld staat illegale handel in wilde dieren en planten in de top van georganiseerde criminaliteit, naast drugshandel en mensenhandel. Extra alarmerend is dat het steeds vaker gaat om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en in sommige gevallen rebellengroepen, en daarmee bijdraagt aan het financieren van instabiliteit in veel regio’s in de wereld.

Handel in wilde dieren voorkomen en bestrijden

“Eén van de manieren om hier een einde aan te maken, is door het verminderen van de vraag naar ivoor. Immers, zonder vraag geen aanbod,” aldus Rikkert Reijnen van IFAW. Het Ministerie van Economische Zaken zet sterk in op het beschermen van wildlife, onder andere door het reduceren van de internationale vraag naar wildlife producten, en ondersteunt deze campagne. Daarnaast zetten IUCN NL en IFAW zetten zich met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en samen met lokale partnerorganisaties HoA-REC&N en SORALO in voor het voorkomen en bestrijden van misdaad gerelateerd aan illegale handel in wilde dieren in de Hoorn van Afrika. Dat doen zij door in te grijpen op verschillende niveaus en in verschillende stadia in de keten van wildlife crime, van de leefgebieden van wilde dieren tot aan de exporterende havens. Het voorkomen van stroperij is –naast het verminderen van de vraag naar wildlife producten- ook gekoppeld aan de directe betrokkenheid van lokale gemeenschappen, landschapsontwikkeling, het voorkomen van conflicten tussen mens en wildlife en het faciliteren van alternatieve duurzame waardeketens. 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Henk Simons