Deel

Pagina delen met AddThis

Conferentie voor veiligheid voor natuurbeschermers

25 november 2014

Het geweld rond natuurlijke hulpbronnen neemt wereldwijd toe. Vooral in landen met zwakke overheden worden natuurbeschermers steeds vaker het slachtoffer van ernstige bedreigingen en aanslagen. Om deze zorgwekkende ontwikkeling tegen te gaan organiseren IUCN NL, Protection International en het ministerie van Buitenlandse Zaken een driedaagse bijeenkomst, van 8 tot en met 10 december in Den Haag. “Doel is om concrete maatregelen te treffen die de veiligheid van natuurbeschermers verbeteren”, aldus Tina Lain van IUCN NL.

Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal dodelijke slachtoffers onder natuurbeschermers van 55 naar 147, zo blijkt uit het rapport Deadly Environment van Global Witness. De cijfers van 2013 zijn nog niet compleet maar vallen naar verwachting nog hoger uit. Lain: “Er is dus een grote noodzaak om dit probleem aan te kaarten en een gezamenlijke respons te bepalen met alle aanwezige partijen.”

Dat zijn onder andere veiligheidsexperts en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Nederlandse ambassades. Ook zullen vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties uit acht landen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen. “Zij ondervinden aan den lijve hoe gewelddadig de situatie in hun regio kan zijn”, zegt Lain. “Bovendien hebben zij inzicht in welke belangen er spelen en wat nodig is om de veiligheidssituatie te verbeteren.”

De aanwezigen komen onder andere uit Bolivia, Brazilië, Oeganda, DR Congo, Filippijnen en Indonesië. In hun thuislanden strijden zij voor de natuur en de lokale bevolking die daarvan afhankelijk is. Lain: “Helaas leggen die belangen het vaak af tegen kortetermijnbelangen van sommige bedrijven. Deals met bedrijven die hout willen kappen of naar olie willen boren zijn nu eenmaal financieel gezien erg aantrekkelijk. Wat dat voor negatieve impact heeft op natuur en bevolking wordt dan onderschikt geacht door de lokale overheid.”
DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Liliana Jauregui