Deel

Pagina delen met AddThis

Debat: wat is er nodig voor een echt groene energietransitie?

7 februari 2019

Voor de bouw van windmolens en zonnepanelen neemt de vraag naar schaarse grondstoffen toe. Zo gaat onze groene energietransitie onbedoeld ten koste van kwetsbare natuur in Afrika en Azië. Hoe komen we tot verantwoorde winning van de grondstoffen die nodig zijn voor een écht groene energietransitie? Die vraag staat op 27 februari centraal tijdens een debat georganiseerd door Pakhuis De Zwijger in samenwerking met IUCN NL.

Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, aanleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige investeringen in duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Daardoor neemt de vraag naar schaarse grondstoffen toe. Zo gaat onze groene energietransitie onbedoeld ten koste van kwetsbare natuur in Afrika en Azië.

Mijnbouw heeft het afgelopen decennium een flinke vlucht genomen, deels gestimuleerd door de groeiende vraag naar grondstoffen voor de energietransitie. Daardoor neemt de druk van mijnbouw in gebieden met kwetsbare ecosystemen toe. “We constateren een groeiend aantal conflicten tussen belangen van de mijnbouwsector en het behoud van biodiversiteit,” vertelt Mark van der Wal, expert mijnbouw en ecologie bij IUCN NL. “Daardoor komen nationale parken en gebieden met hoge biodiversiteit steeds vaker onder druk te staan, met name in landen met een zwak beleidskader.”

Aandacht voor ecologische impact energietransitie

Gezien het negatieve effect van mijnbouw op biodiversiteit en het milieu in het algemeen, vraagt IUCN NL aandacht voor de ecologische impact van de energietransitie om te vermijden dat een groene transitie in Nederland leidt tot verlies van natuur elders.

Tijdens het debat wordt geschetst welke metalen nodig zijn voor de energietransitie en welke impact de stijgende vraag naar grondstoffen heeft op mens en natuur. Vervolgens wordt ingegaan op manieren om die negatieve effecten te beperken.  

Datum en locatie

Het debat vindt plaats op woensdag 27 februari vanaf 20.00 uur in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam.

Sprekers

  • Kirsten Hund, senior mijnbouwspecialist bij de Wereldbank
  • Mark van der Wal, expert mijnbouw en ecologie bij IUCN NL
  • Sophie Kwizera, beleidsadviseur Natural Resources and Just Transition bij ActionAid
  • Pieter van Exter, duurzaamheidsconsulent bij Metabolic

  • Pallas Agterberg, director of strategy bij Alliander

  • Dirk Bijl de Vroe, duurzaamheidsexpert bij Stedin

Aanmelden

Toegang is gratis.

Meld je aan via de website van Pakhuis de Zwijger

Lees meer

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Mark van der Wal