Deel

Pagina delen met AddThis

Draag bij aan de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

13 februari 2020

2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan zullen er op de Biodiversiteitstop in Kunming (China) nieuwe afspraken komen die concrete doelen stellen: een ‘New Deal for Nature and People’. Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers kunnen hieraan bijdragen door een pledge (toezegging) te doen voor de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit.

Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit, door het stimuleren en compileren van pledges.

Tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15), die zal plaatsvinden in 2021, buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Nederland is één van de landen die het biodiversiteitsverdrag ondertekenden en zal dan ook aanwezig zijn op de biodiversiteitstop. In aanloop naar de top zal de actieagenda formeel worden gepresenteerd aan de Nederlandse overheid. Ook wordt de agenda internationaal gedeeld.

Wat is een pledge?

Iedere pledge op de Nederlandse actieagenda draagt bij aan de doelen van het Biodiversiteitverdrag (CBD): 1. biodiversiteit behouden; 2. duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit, en 3. opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen.

Een pledge kan bijvoorbeeld zorgen voor het herstel van soorten, het behoud of herstel van natuur, het tegengaan van bedreigingen voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn of het inspireren van anderen om in actie te komen. Het kan een grootschalige actie zijn zoals het herstellen van gedegradeerde natuur of instellen van beschermde natuurgebieden, maar ook individuele acties als aanplant van insectvriendelijke planten en struiken.

Bekijk voorbeelden van ingediende pledges

Hoe kan ik bijdragen?

Je kan zelf of namens je organisatie één of meerdere pledges doen door via onderstaande buttons het formulier in te vullen. Laat ons weten hoe jij bijdraagt aan biodiversiteit en een ambitieuze Nederlandse inbreng voor de ‘New Deal for Nature and People’

Doe een pledge in het Nederlands

Make a pledge in English                    

DeelPagina delen met AddThis

3 Reacties

23 februari 2020Niels Louwaars
Door het stimuleren van plantenveredeling draag ik bij aan de genetische diversiteit van gewassen. Om meer diversiteit de producerennis het noodzakelijk om de beperking van uitwisseling van plantgenetische bronnen als gevolg van de CBD teniet gedaan worden en onuitvoerbare plannen mbt Digital Sequence Information tijdens de top van tafel gehaald worden.
17 maart 2020Assia
Transformatie van een weiland tot een pluktuin van groenten en fruit tot de nieuwe exotische varianten willen wij ons steentje bijdragen tot biodiversiteit. Samen met 20 bijenkasten willen we de omgeving een boost geven zodat iedere landbouwer kan genieten van natuurlijke bestuiving.
17 maart 2020Maxime Eiselin
Bedankt voor dit idee Assia. Heb je dit ook ingediend via het bovenstaande pledge formulier? Dat is de plek waar we alle input voor de Nederlandse actieagenda verzamelen, dus let erop dat je je voorstellen indient via https://iucnnl.typeform.com/to/hS24Ja

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Henk Simons