Deel

Pagina delen met AddThis

Duurzaamheid centraal tijdens eerste Nationale Voedseltop

26 januari 2017

Vandaag vindt in Den Haag de eerste Nationale Voedseltop plaats. Op initiatief van de ministers Schippers en Ploumen en staatssecretarissen Van Dam en Dijksma komen ruim honderdvijftig betrokkenen uit de Nederlandse voedselwereld samen om invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst.

Tijdens de Voedseltop presenteren CEO’s en directeuren van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun meerjarige afspraken om de transitie naar een veiliger, gezonder en duurzamer voedselsysteem te versnellen. Heleen van den Hombergh, Senior Expert Agro-Commodities bij IUCN NL, presenteert er de kernpunten van het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten dat momenteel nog in ontwikkeling is.

Naar een duurzaam voedselsysteem

“Eiwit is een verdelingsvraagstuk,” stelt Van den Hombergh. “Niet alleen tussen mensen, maar ook in termen van landgebruik: wat levert ons de meeste, beste eiwitten op zonder overmatig ruimtegebruik en de daarmee vaak gepaard gaande ontbossing, landconflicten en klimaatimpact? En hoe doen we dat met respect voor mens en dier? Hoe dragen we met onze eiwitvoorziening bij aan wereldwijde voedselzekerheid op een manier die de tand des tijds kan doorstaan? Daarvoor zal er wereldwijd een betere balans moeten komen tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, om voldoende klimaateffect te sorteren, voldoende ruimte te creëren voor voedsellandbouw en natuur en dierenwelzijn te optimaliseren.“

Het convenant beoogt duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten beter beschikbaar en aantrekkelijker te maken voor menselijke consumptie, in landen waar een tekort is aan eiwitten, maar ook daar waar er juist overconsumptie is van dierlijk eiwit. 

Het convenant is een initiatief van Het Planeet, een samenwerkingsverband van plantaardige eiwitproducenten. Naast andere betrokken partijen is IUCN NL, samen met lidorganisatie Natuur en Milieu, nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit convenant. 

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Heleen van den Hombergh