Deel

Pagina delen met AddThis

IMVO Convenant Verantwoord Goud: meer respect voor biodiversiteit, milieu en mensenrechten in de goudketen

19 juni 2017

Minister Ploumen, producenten van elektronica en sieraden, recyclers en maatschappelijke organisaties, waaronder IUCN NL, ondertekenen vandaag in Den Haag het IMVO Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de gehele goudketen -van winning tot en met recycling- de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd.

Het is voor het eerst dat een dergelijke brede samenwerking van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid in de goudsector is gerealiseerd. In het convenant maken de verschillende betrokken organisaties afspraken over hoe gezamenlijk beter om te gaan met risico’s als mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in de goudsector.

Impact op mens en natuur verminderen

“In veel van de landschappen waarin we werken, zien we dat het winnen van goud gepaard gaat met grote impact op mens en natuur,” vertelt Mark van der Wal, expert mijnbouw en ecologie bij IUCN NL. In een bestuurlijk zwakke omgeving is vooral de kleinschalige goudmijnbouw schadelijk voor mens en natuur. “Maar ook industriële goudwinning moet goed ingekaderd zijn door effectieve wet- en regelgeving. Dat is in veel landen echter niet het geval,” stelt Van der Wal. “Het slecht of niet handhaven van wet- en regelgeving kan dan leiden tot ernstige vervuiling van oppervlaktewater, met verstrekkende gevolgen voor de water- en voedselkwaliteit in de wijde omgeving van de mijnlocatie.” Ook maakt de ecologische schade veroorzaakt door mijnbouw landschappen vaak kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering.

Met het convenant slaan goudhandelaren, juweliers, elektronica- en recyclingbedrijven, natuur- en mensenrechtenorganisaties en verschillende ministeries de handen ineen in het streven om negatieve effecten van mijnbouw op mens en milieu terug te dringen, door de productie van en vraag naar verantwoord goud te stimuleren. “IUCN NL heeft zich er hard voor gemaakt dat de convenantspartijen niet alleen verbetering nastreven op het sociale vlak, maar ook werken aan het veiligstellen van ecologische aspecten,” aldus Van der Wal. “Het verbeteren van transparantie en aansprakelijkheid in de goudketen leidt naar wij hopen tot betere handhaving van het Minamataverdrag, om de menselijke gezondheid en natuur wereldwijd te beschermen tegen het gebruik van kwik.”

Het convenant heeft drie pijlers: weten, laten zien en verbeteren. Door gedegen onderzoek (due diligence) achterhalen bedrijven of en hoe zij gelieerd zijn aan eventuele misstanden. Met die kennis kunnen de convenantspartijen samen plannen maken voor verbeteringen om te zorgen dat goud op een verantwoorde manier is verkregen, dat wil zeggen: onder legale en verbeterde sociale en ecologische omstandigheden.

IUCN NL droeg eerder ook bij aan de totstandkoming van het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten en het IMVO Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.

Update: Per 1 mei 2019 treedt IUCN NL terug uit het IMVO Convenant Verantwoord Goud

Lees het convenant

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Mark van der Wal