Interviewserie John Knox: wat kunnen we doen om natuurbeschermers te beschermen? (deel 4)

22 september 2017

Het geweld tegen natuurbeschermers wereldwijd neemt toe. IUCN NL’s Femke Wijdekop organiseerde een tweegesprek tussen John Knox, speciaal rapporteur bij de VN over mensenrechten & milieu en daarmee dé wereldwijde ambassadeur voor natuurbeschermers, en mensenrechtenjurist Jan van de Venis, die zich vanuit Nederland inzet voor het recht op een duurzame leefomgeving. In dit vierde en laatste artikel geven ze antwoord op de vraag: wat kan iedereen individueel doen om natuurbeschermers te beschermen? (Deel 1deel 2  en deel 3 lees je hier).

Wat is voor u de reden geweest dat u Speciaal Rapporteur voor Mensenrechten en het Milieu wilde worden?

In zekere zin denk ik dat mijn hele carrière hiertoe heeft geleid. Als advocaat werkte ik zowel internationaal en landelijk op het gebied van mensenrechten en natuurbescherming. En recenter nog, voordat ik Speciaal Rapporteur werd, werkte ik pro bono voor de Maldivische overheid waarbij ik moest helpen een mensenrechtenperspectief aan klimaatverandering te geven. Tegelijkertijd probeerde ik ook de VN hiervan te overtuigen. Klimaatverandering was dus de directe aanleiding voor mijn vernieuwde interesse.

We mogen echter niet vergeten dat, alhoewel klimaatverandering zeer belangrijk is, het maar één aspect van een veel groter geheel is. Mijn meest recente verslag voor de Mensenrechtenraad heeft als onderwerp biodiversiteit, behoud en mensenrechten, en neemt wederom natuurbeschermers in beschouwing. Zoveel natuurbeschermers worden bedreigd omdat ze ecosystemen en biologische diversiteit proberen te beschermen.

Als we vrij, op gelijke voet en met waardigheid willen leven kunnen we niet zonder een gezonde leefomgeving - John Knox, Speciaal Rapporteur Verenigde Naties

Ik geloof niet dat het realistisch is om te denken dat winst nooit meer als motivatie zal dienen. Ik denk wél dat de milieubeweging erom draait dat winstbejag niet de ondergang veroorzaakt van het gehele fundament van menselijk welzijn. Als we vrij, op gelijke voet en met waardigheid willen leven kunnen we niet zonder een gezonde leefomgeving. Het is voor mij dan ook een grote eer om deel uit te maken van de groep mensen die probeert dit te realiseren.

Wat op mij de grootste indruk heeft gemaakt zijn de groten getale mensen die zich wereldwijd inzetten voor mensenrechten en milieukwesties. Het is ongelofelijk hoeveel mensen wereldwijd het milieu proberen te beschermen, en in het verlengde daarvan ook mensenrechten beschermen.Wat kunnen bezoekers van onze website doen om natuurbeschermers te beschermen?

Bewust nadenken over waar de producten die je koopt vandaan komen, en weten hoe de toeleveringsketen werkt, is denk ik vrij effectief.

Ik was een aantal jaar geleden, voordat ik Speciaal Rapporteur werd, op een conferentie. Op deze conferentie waren ook twee vertegenwoordigers van Coca Cola en Oxfam, en deze twee bleken elkaar goed te kennen. De Oxfam-vertegenwoordiger was vrijwel voortdurend in gesprek met de vertegenwoordiger van Coca Cola, die op zijn beurt heel ontvankelijk was voor de opvattingen van de Oxfam-vertegenwoordiger die mogelijk ergens bedenkingen over zou hebben. Coca Cola wilde in eerste instantie waarschijnlijk wel het juiste doen, maar ook alvast potentiële publiekelijke campagnes tegen zich in de kiem smoren.

Publieke aandacht helpt in veel gevallen natuurbeschermers veiliger te houden.

Als Oxfam en vergelijkbare organisaties dergelijke campagnes op geloofwaardige wijze willen opzetten, is het belangrijk dat consumenten er aandacht aan schenken. Lid worden van organisaties die zich focussen op dergelijke kwesties, reageren op verzoeken om hulp en bewust consumeren maken een groot verschil.

Daarnaast helpt publieke aandacht in veel gevallen natuurbeschermers veiliger te houden – los van de vreselijke moord op de twee Goldman-prijswinnaars. Vaak zijn overheden, bedrijven en personen zoals grondeigenaren terughoudender als de ogen van de wereld op hen rusten. Het steunen van campagnes zoals Bescherm de natuurbeschermer maakt dus een wezenlijk verschil.

Wil je in actie komen tegen het toenemende geweld tegen natuurbeschermers?

Teken de petitie

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Femke Wijdekop