Deel

Pagina delen met AddThis

IUCN NL luidt gong ter gelegenheid van World Environment Day

5 juni 2015

Vandaag wordt de gong bij de beurs geluid door natuurorganisatie IUCN NL. Samen met partners MVO Nederland, True Price en zeven beursgenoteerde bedrijven (waarvan vier genoteerd bij Euronext) vraagt IUCN NL aandacht voor World Environment Day 2015. Ook de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is aanwezig. De organisaties werken samen in de Green Deal ‘Transparantie Natuurlijk en Sociaal Kapitaal’, met de ministeries van EZ en I&M.

Zij wijzen hiermee op het belang van investeren in ecosystemen en biodiversiteit, ons natuurlijk kapitaal, als fundament voor de economie. Ze roepen alle beursgenoteerde bedrijven op hun impact op natuurlijk en sociaal kapitaal zichtbaar te maken en centraal te stellen in hun duurzaamheidsbeleid. Dit is een belangrijke stap naar een duurzame, circulaire economie met oog voor mens en natuur.

AkzoNobel, ABN-Amro, BAM, DSM, Heijmans, ING en Interface, die vanochtend met IUCN NL en partners de gong luiden, werken met ruim twintig andere organisaties samen in deze Green Deal. 

Zij geven het goede voorbeeld door te investeren in natuurlijk en sociaal kapitaal. Om te beginnen door in kaart te brengen wat de impact is van hun bedrijfsvoering, zowel rondom eigen productiegebieden alsook via de ketens van producten die zij inkopen. Vanuit deze basis werken zij naar minder negatieve impact en het creëren van maximale waarde voor mens en natuur.

Een voorbeeld is de vierdimensionale winst en verliesrekening die verf-, coatings- en chemiebedrijf AkzoNobel heeft gepubliceerd bij hun jaarverslag. Hierin heeft het bedrijf uitgerekend wat de kosten en baten zijn voor haar Pulp en Performance Chemicals activiteiten in Brazilië. AkzoNobel gebruikt deze informatie om haar beleid verder te verduurzamen. Een ander voorbeeld is tapijttegelfabrikant Interface, dat naast maximale transparantie over haar producten een concreet doel nastreeft. Met hun Mission Zero streven zij ernaar om in 2020 hun negatieve impact op het milieu tot nul te reduceren, en zelfs een herstellende bijdrage te leveren aan natuur en maatschappij.

“Wij roepen alle beursgenoteerde bedrijven op om het voorbeeld te volgen van de bedrijven aangesloten bij deze Green Deal. Investeren in natuurlijk kapitaal rendeert en begint bij transparantie”, aldus Pieter Copper, hoofd Strategie en Innovatie en lid van het Management Team van IUCN NL.

iucn_nl_luidt_gong_ter_gelegenheid_van_wereld_milieu_dag

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Pieter Copper