IUCN NL ondertekent IMVO convenant voor duurzaam bosbeheer

22 maart 2017

In aanwezigheid van minister Ploumen ondertekenden IUCN NL, andere maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retail-sector, vakbonden en de overheid gisteren het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Met dit convenant bundelen de verschillende partijen hun krachten voor een duurzame houtketen. Het convenant is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.

Tweederde van alle biodiversiteit op land komt voor in bossen, met name tropische bossen. Volgens de Wereldbank zijn de 1.3 miljard armste mensen direct afhankelijk van bos voor hun basisbehoeften, voor voedselzekerheid, voor inkomen, en als buffer tegen klimaatverandering.

Bossen staan echter wereldwijd onder druk. Grootschalige ontbossing vindt plaats voor de aanleg van infrastructuur zoals dammen en wegen, mijnbouw, on-duurzame houtkap en grootschalige plantagelandbouw zoals palmolie en soja. Voor het in stand houden van bossen en de ecosysteemdiensten die zij leveren, is het nodig dat hout duurzaam geproduceerd wordt. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan lokale economische ontwikkeling, gaan klimaatverandering tegen door opslag van koolstofdioxide, en houden de biodiversiteit in stand.

Beheer met oog voor ecologische en sociale belangen

Het convenant is er dan ook op gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Daarbij staat het verbeteren van sociale en ecologische aspecten centraal. “Het oogsten van hout dient op een duurzame wijze te gebeuren zodat de biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten zoals waterregulering  voor de regio behouden blijven,” aldus Ron Lamain van IUCN NL.

Naast het bevorderen van duurzaam bosbeheer, richt het convenant zich op het verder versterken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen.  

IUCN NL ondertekende eerder deze maand ook het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten

Lees het convenant

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen