Deel

Pagina delen met AddThis

IUCN NL strategisch partner van het ministerie

23 november 2015

IUCN NL is sinds deze week officieel een van de strategische partners van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het partnerschap gaat IUCN NL de komende vijf jaar werken aan het vergroten van de inspraak van maatschappelijke organisaties in 18 lage- en middeninkomenslanden in Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. Het doel: duurzaam en inclusief beheer van natuur.

IUCN NL doet dat in samenwerking met diverse alliantiepartners. Met het Wereld Natuur Fonds gaat IUCN NL werken aan het versterken van dialoog en samenwerking tussen bedrijven, lokaal maatschappelijk middenveld en overheden, zodat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid krijgen over een landschap.

“Elk van deze partijen heeft een belang in het landschap”, zegt Sander van Andel van IUCN NL. “Bedrijven zijn afhankelijk van de natuur voor hun grondstoffen, maar richten ook vaak schade toe aan de natuur, waar de lokale bevolking de dupe van is. En hoewel de overheid zorgplicht heeft over de natuur in haar land wordt deze vaak niet uitgeoefend. Alleen door gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, en overheid en bedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen, kunnen we duurzaam ecosysteembeheer op de lange termijn realiseren.”

Met Milieudefensie en Tropenbos International gaat IUCN NL vooral werken aan het behoud van beboste landschappen in onder andere DR Congo, Bolivia en Indonesië. Bossen zijn belangrijk voor het levensonderhoud van de lokale bevolking. Zo leveren ze schoon water, vruchtbare grond voor voedsel en zorgen ze voor een stabiel klimaat.

Met deze twee partnerschappen geeft IUCN NL met bovengenoemde partners invulling aan het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak van minister Lilianne Ploumen. Naast deze twee partnerschappen heeft het ministerie met nog 23 (allianties van) maatschappelijke organisaties partnerschappen gesloten. De partnerschappen lopen van 2016 tot en met 2020.

Lees meer over Shared Resources Joint Solutions

Lees meer over Green Livelihoods Alliance

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Sander van Andel