Deel

Pagina delen met AddThis

Nederlandse natuurorganisaties delen kennis in Armenië

15 juli 2016

Sinds 2011 werkt IUCN NL in Armenië samen met de lokale natuurorganisatie FPWC, die als eerste en enige in de regio een privaat reservaat beheert: het 4000 hectare grote Kaukasus Wildreservaat. Met een aantal Nederlandse IUCN-lidorganisaties is een bezoek gebracht aan het reservaat, om kennis en ervaring uit te wisselen die FPWC kan helpen bij het management van dit unieke gebied. 

De beschermende maatregelen van FPWC hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen in het gebied. Beren, wolven, lynxen en grote roofvogels worden steeds vaker door de parkwachters gespot. “Wat nog ontbreekt is een goed gestructureerde monitoring van deze soorten, om het management nóg meer op het belang van deze soorten te kunnen afstemmen. De specialistische kennis van onze IUCN-lidorganisaties komt hierbij heel goed van pas”, zegt Marc Hoogeslag van IUCN NL. 

Aan de reis namen specialisten deel van Avalon, Zeeuws Landschap, Zoogdiervereniging, Stichting Chimbo/Stichting tot behoud en ter bescherming van het Przewalskipaard, Stichting Sovon Vogelonderzoek en de Vlinderstichting.

iucn_for_knowledge_exchange_trip_to_the_cwr_iucn-i_aytse_kovkasyan_kensabazmazanowtyan_apastaran

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Marc Hoogeslag