Deel

Pagina delen met AddThis

Nieuw verdrag zet historische stap voor meer veiligheid Latijns-Amerikaanse natuurbeschermers

6 maart 2018

24 Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen gaan maatregelen nemen om de veiligheid van natuurbeschermers te waarborgen. Dat spraken ze af in een wettelijk bindend akkoord dat gisteren na zes jaar onderhandelen tot stand kwam in Costa Rica. 

“Het akkoord, dat bekendstaat als LAC P10, maakt het nu – voor het eerst - wettelijk afdwingbaar dat staten de veiligheid van natuurbeschermers garanderen”, aldus Liliana Jauregui, senior expert Environmental Justice bij IUCN NL. “Ook verplicht het staten om daders van geweld tegen natuurbeschermers op te sporen en te bestraffen. Zeker in Latijns-Amerika – waar vorig jaar zo’n 120 natuurbeschermers werden vermoord – is dat urgent. Dit akkoord laat zien dat deze landen de rechten van mens en milieu hoog achten. Dat is hoopgevend. We hopen dat vele landen het voorbeeld volgen.” 

This is one of the most important human rights agreements AND one of the most important environmental agreements of the last twenty years.- VN Speciaal Rapporteur John Knox

Consultatie met natuurbeschermers

Afgelopen november organiseerde IUCN NL een bijeenkomst in Bogota. Hierbij konden Latijns-Amerikaanse natuurbeschermers hun ervaringen delen met de VN-commissie (CEPAL) die de totstandkoming van het LAC P10-akkoord begeleidde. “Zo’n consultatie met mensen die ‘on the ground’ het gevaarlijke werk doen, is erg belangrijk om te zorgen dat de verdragen wel de juiste garanties bieden”, zegt Jauregui.

Behalve het garanderen van een veilige omgeving, moeten de ondertekenende staten hun burgers ook vrije toegang te verlenen tot informatie over milieugerelateerde zaken, bijvoorbeeld wat de effecten zijn op waterzuiverheid van een geplande mijnbouwoperatie. Ook zijn ze verplicht burgers inspraak te geven bij besluitvorming hierover. 

Voorbode voor wereldwijd verdrag

Deze burgerrechten waren al onderdeel van de VN-verklaring van Rio, wereldwijd ondertekend tijdens de Rio-conferentie in 1992. Deze afspraken in de Rio-verklaring zijn echter niet juridisch afdwingbaar. “Die stap naar het bindend maken van deze afspraken hebben de 24 Latijns-Amerikaanse landen nu gezet met dit LAC P10-akkoord”, zegt Jauregui.

“Uiteindelijk willen we dat dit niet alleen in de regio Latijns-Amerika geldt, maar dat alle landen ter wereld zich hieraan committeren.” Op wereldwijd niveau wordt daarom gewerkt aan een vergelijkbaar bindend verdrag. Ook in Nederland tekenden ruim 30.000 mensen een petitie die hierom vraagt.
 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Liliana Jauregui