Deel

Pagina delen met AddThis

Nieuwe tool helpt bij het mobiliseren van investeringen voor landschapsbenadering

3 januari 2018

IUCN NL en Ecoagriculture Partners lanceerden onlangs een eerste versie van de Landscape Investment and Finance Tool (LIFT). Deze tool is ontwikkeld om investeringen in landschapsprojecten te stimuleren. Dankzij de drie modules van de tool kunnen financiële stromen beter gecoördineerd worden. 

Bij de geïntegreerde landschapsbenadering worden alle functies, diensten en belanghebbenden van het landschap in ogenschouw genomen en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ook van investeerders wordt gevraagd dat zij met deze integrale blik kijken.

“Maar dat is nog lang niet altijd het geval”, zegt Seth Shames van Ecoagriculture. “Veel investeerders concentreren zich nog altijd op één functie van het landschap, zoals het maximaliseren van de landbouwproductie of het beschermen van het ecosysteem.” Investeringsmodellen die ruimte bieden aan multifunctioneel landgebruik en het betrekken van alle belanghebbenden zijn nog onvoldoende voorhanden.

Hulp bij het opzetten van een efficiënte financieringsstrategie

Stel je voor dat in de Filippijnen financiering nodig is voor verschillende projecten binnen één en hetzelfde landschap. Men wil bijvoorbeeld een windenergieproject starten, een waterwinningsgebied inrichten en een cacaoplantage aanleggen. Hoe zorgen de diverse projecteigenaren voor goede coördinatie van investeringen? Hoe houden ze rekening met elkaar en stemmen ze eventuele conflicterende belangen af?

Jan Willem den Besten van IUCN NL: “We hebben investeringsmodellen nodig die niet alleen gericht zijn op het behalen van financieel resultaat, maar ook op resultaat voor mens en milieu.”

Om aan deze behoefte te beantwoorden hebben IUCN NL en Ecoagriculture de LIFT tool ontwikkeld. De Landscape Investment and Finance Tool (LIFT) bestaat uit drie modules die belanghebbenden in het landschap helpen om investeringskansen te ontwikkelen, hiervoor investeerders te werven en dit efficiënt af te stemmen met de andere belanghebbenden in het landschap.

Den Besten: “LIFT helpt financiële complexiteit inzichtelijk te maken. Succesvolle landschapsinvesteringen, die goed op elkaar zijn afgestemd, zijn uiteindelijk voordelig voor alle partijen in het landschap. Iedereen profiteert mee.”

Eerste succesvolle prototype

Het eerste prototype werd afgelopen augustus in de Filippijnen getest. Deze succesvolle pilot leidde tot een tweede project aan de noordkust van Honduras, in samenwerking met Solidaridad. Ondertussen hebben meer landschapsprojecten interesse getoond in de tool.

Door de pilots in de Filippijnen en Honduras nauwlettend te monitoren kunnen de makers de tool blijven verbeteren. Een eerste uitbreiding gericht op business planning en social enterprise development is al gepland.

 

Bezoek de LIFT toolkit

 

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Jan Willem den Besten