Deel

Pagina delen met AddThis

Oproep: teken de verklaring om natuurlijk kapitaal onderdeel te maken van bedrijfsbeleid

31 oktober 2016

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie roept bedrijven op een verklaring te ondertekenen waarin zij toezeggen natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Dit zogenoemde Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal wordt op 24 november gepresenteerd tijdens de internationale conferentie Natural Capital | Let’s talk Business! in Den Haag. Aanmelden is nog mogelijk.

Alle bedrijven maken gebruik van natuurlijk kapitaal, zoals water, vruchtbare grond, of grondstoffen. Daarmee hebben zij een belangrijke sleutel in handen om de benutting van dit natuurlijk kapitaal binnen de grenzen van de planeet te brengen. 

De afgelopen vijf jaar is onder de noemer van Platform BEE belangrijk pionierswerk verricht door het Nederlandse bedrijfsleven. Succesvolle pilots hebben laten zien dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste hoeven gaan van de natuur. Ook is er gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal tools die bedrijven kunnen helpen om meer zicht te krijgen op hun impacts en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op deze activiteiten en stelt een concrete ambitie en aanpak voor.

Specifiek beloven de ondertekenende bedrijven om aan de slag te gaan met doorlopen van de stappen van het Natural Capital Protocol. Met behulp van deze gestandaardiseerde aanpak kunnen bedrijven natuurlijk kapitaal integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten.

Wilt u de verklaring ook ondertekenen?

Neem dan contact op met Eveline Trines, Eveline.Trines@IUCN.nl.

Bekijk de verklaring

Platform BEE is een initiatief van natuurorganisatie IUCN NL en ondernemersorganisatie VNO-NCW, gesteund door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. 

 

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Eveline Trines