Deel

Pagina delen met AddThis

Roep om bindend verdrag groeit, EU blijft aarzelend

10 november 2017

Om natuurbeschermers wereldwijd beter te beschermen is de komst van een internationaal bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven nodig. Afgelopen maand onderhandelden de Verenigde Naties hierover in Genève. Ondanks dat de roep om het verdrag wereldwijd groeit, werd er geen vervolgbijeenkomst vastgelegd. Die moet er wel komen, bepleit onder andere IUCN NL.

De speciale werkgroep van Verenigde Naties komt sinds 2014 jaarlijks bijeen om de mogelijkheden voor het verdrag te bespreken. Sindsdien is de steun voor het verdrag wereldwijd toegenomen. Het verdrag zorgt ervoor dat natuurbeschermers bedrijven ter verantwoording kunnen roepen als hun rechten worden geschonden, bijvoorbeeld als zij bedreigd worden of hun bos wordt vernietigd om plaats te maken voor industrie.

Ogen van de wereld op Genève gericht

“Tijdens deze derde sessie van de werkgroep voelden voor- en tegenstanders van het verdrag de ogen van de wereld op zich gericht”, vertelt Femke Wijdekop, expert Environmental Justice bij IUCN NL. In de aanloop naar de sessie lieten wereldwijd tienduizenden mensen weten dat zij vinden dat het verdrag moet komen. “In Nederland tekenden ruim 30.000 mensen onze petitie Bescherm de natuurbeschermer. Ook ondertekenden 250 parlementsleden uit 14 Europese en 9 andere landen een oproep ter ondersteuning van het verdrag.”

Deze maatschappelijke druk betaalde zich niet meteen uit in constructieve actie van de Europese Unie. “Ondanks de teleurstellende, stroeve start kwamen de Staten in de loop der week toch tot inhoudelijke discussies over belangrijke kwesties zoals het verbeteren van het recht op toegang tot de rechter voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen”, zegt Wijdekop.

Vervolgsessie in 2018

Het is nu zaak dat de gesprekken worden voortgezet, vinden diverse ngo’s, waaronder IUCN NL. Dat is nog niet zeker, want er is in Genève geen afspraak gemaakt voor een vervolgsessie in 2018. Wijdekop: “De vervolgsessie in 2018 moet er komen, en het is belangrijk dat er dan een conceptverdragstekst ligt. Nederland moet daarom in de komende maanden een standpunt innemen over de ontwerpelementen van het verdrag die tijdens de afgelopen sessie zijn opgesteld.”

 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Femke Wijdekop