Samen naar verantwoorde metaalketens

23 mei 2019

Bedrijven en brancheverenigingen in de metaalsector, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties, waaronder IUCN NL, tekenen op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Doel is om internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Het winnen van metalen gaat ten koste van biodiversiteit en heeft vaak een negatieve impact op lokale gemeenschappen. Om schade voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken, richt het convenant zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector.

Negatieve effecten op mens en natuur beperken

Het metaalconvenant beoogt de ketentransparantie in de sector te vergroten en bij te dragen aan verbeterde naleving van wet- en regelgeving “Meer transparantie en betere naleving van wetten helpen bij het reduceren van illegale praktijken. Zodoende kan het convenant bijdragen het verminderen van de negatieve impact van de sector op natuur en milieu,” vertelt Marianne Hilders, Senior Expert Green Economy bij IUCN NL.

IUCN NL hoopt met deelname aan het convenant goede standaarden voor mijnbouw aan te jagen, zoals het Initiative for Responsible Mining Assurance. “Zo beogen we de schadelijke effecten van grondstoffenwinning op mens en natuur zoveel mogelijk te beperken en bij te dragen aan het behouden van een goede leefomgeving voor kwetsbare gemeenschappen in mijngebieden,” licht Hilders toe.

Meer informatie

Voor meer informatie over het convenant en de deelnemende partijen, zie het persbericht op de website van de IMVO Convenanten:

 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen