Deel

Pagina delen met AddThis

Tweede Kamerleden bezorgd over geweld rondom landrechten in fragiele staten

17 juni 2016

De vijf Nederlandse organisaties ActionAid, BothENDS, IUCN NL, Milieudefensie en ZOA hebben met vertegenwoordigers van de Tweede Kamer gesproken over het beschermen van landrechten in ontwikkelingslanden en de rol van Nederland daarbij. 

De meerderheid van de bevolking in fragiele staten en ontwikkelingslanden is afhankelijk van toegang tot land voor hun voedselvoorziening en inkomen. Vaak is deze toegang tot land niet rechtszeker. Nu de druk op land in ontwikkelingslanden toeneemt door grootschalige buitenlandse investeringen in landbouw, mijnbouw en infrastructuur, is het van groot belang om maatregelen te nemen om toegang tot land te bevorderen voor de lokale bevolking. Hierbij moeten expliciet ook de rechten van vrouwen op landgebruik en –eigendom worden beschermd en bevorderd. 

De politici erkenden dat verdedigers van landrechten in toenemende mate worden gedwarsboomd, waarbij tegenwoordig vaak een beroep wordt gedaan op anti-terrorismemaatregelen die ten onrechte worden ingezet om burgeractivisten tegen te werken. 

De gesprekspartners riepen de volksvertegenwoordigers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Specifiek vroegen ze de Kamerleden om:

  1. transparantie te eisen van Nederlandse bedrijven en investeerders over hoe zij de belangen van de gemeenschappen hebben betrokken in de besluitvorming indien zij gebruik maken van land in ontwikkelingslanden; 
  2. lokale organisaties te ondersteunen in hun werk om de (grond)rechten van de lokale bevolking te beschermen en de randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling te handhaven; 
  3. de bevordering van en transparantie over landrechten te integreren in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingsrelaties en investeringen in het buitenland.

Informatie uit dit gesprek zal in de Tweede Kamer aan de orde komen op 22 juni tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en op 29 juni tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfsleveninstrumentarium. 

Lees ook

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Evelien van den Broek