Deel

Pagina delen met AddThis

Walvishaai en Borneose orang-oetan met uitsterven bedreigd

11 juli 2016

De Borneose orang-oetan is een stap dichterbij uitsterven. De situatie van de iconische mensaap is zo nijpend dat zijn status is veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’, de hoogste risicocategorie op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Ook ’s werelds grootste vissoort, de walvishaai, en de bijzondere vleugelkophamerhaai gaan hard achteruit. Menselijk handelen is debet aan de achteruitgang van de drie soorten. 

Borneose orang-oetan

De Borneose orang-oetan loopt gevaar door verlies van zijn leefgebied. Grote delen oerwoud worden omgezet in plantages voor de palmolie-, rubber- en papierindustrie. Ook wordt er op de apen gejaagd. “Dankzij deze inventarisatie hebben we voor het eerst in decennia goed zicht op de populatietrends van deze soort. En die zijn zorgwekkend,” zo stelt Erik Meijaard van de IUCN expertcommissie voor primaten. “Orang-oetans planten zich maar heel langzaam voort. Dat maakt het des te moeilijker deze neerwaartse trend te keren en hun overleving veilig te stellen.” 

Overbevissing

In de afgelopen 75 jaar is het aantal walvishaaien gehalveerd. Deze grootste vissoort ter wereld wordt vaak slachtoffer van de schroeven van schepen en of worden als bijvangst gevangen door tonijnvissers. De internationale handel in walvishaaien is weliswaar aan regels gebonden, maar dat geldt niet voor binnenlandse handel. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) pleit voor veel strengere beschermingsmaatregelen op lokaal niveau. Carol Phua, haaienexpert van WNF: “Het is alarmerend om te zien dat iconische soorten zoals de walvishaai met uitsterven worden bedreigd door overbevissing door landen als China. Juist lokale gemeenschappen in Azië zijn afhankelijk van inkomsten uit walvishaaitoerisme. Het is van groot belang om haaien goed te beschermen omdat deze prachtige dieren zowel onmisbaar zijn voor het ecoysteem en ook van belang zijn voor de lokale economieën."

Het beperkte toezicht op visvangst zorgt ook voor een snelle terugval in het aantal vleugelkophamerhaaien. Door zijn hamervormige kop raakt hij snel verstrikt in visnetten. De soort is nu aangemerkt als ‘bedreigd’ op de IUCN Rode Lijst. 

 

DeelPagina delen met AddThis

1 Reacties

4 maart 2017Theo De Leeuw
dit verslag heb ik naar fabrikant verzonden, die chocopasta verkoopt, met palmolie en andere oliën in verwerkt. U bericht heb ik pas toevallig ontdekt, en ben zeker niet verwonderd, met wat nu de mensheid uiteindelijk eerst het dierenrijk en dan tegelijk, via klimatologische omstandig- heden en het ontstane onevenwicht in de natuur, de mensheid zichzelf volledig zal geconfronteerd worden, door de natuur oerkracht elementen, die ontzagelijk zijn, volledig de mensheid zal confronteren. Het belangrijkste van de mensheid, denkt hij, KAPITAAL Dit zal door de natuurelementen gereduceert worden, tot niets en tegelijkertijd de mensheid volledig van zijn voetstuk zal halen, omdat hij tegen de natuuronevenwicht volledig wil geconfronteerd worden, om kapitaal belangen voor de mensheid volledig voorop staat, of radicaal tegen de natuur evenwicht volledig hierdoor verstoort, en altijd hierdoor zal geconfront- teerd zal worden, door kortzichtigheid en kapitalen belangen of kapitaal hebzucht hem volledig verblind, met alle gevolgen van dien. DE MENSHEID IS VOLLEDIG AAN VERDWALEN. Dit is eigen bedacht woord, dat alles omvat wat de mensheid zelf creëerd t.o.v. de eigen levensomgeving, die niet de hoogste prioriteit heeft, wegens kapitaal voor de mensheid het aller belang- rijkste acht, dat nu juist zijn eigen levensomgeving hier zelf op alle fronten zou moeten wijken, is de grooste waanzin van de mensheid, door te weinig respect voor natuurlijke rijkdom, waarin de mensheid hier in kan overleven, niet op deze wijze wil bekijken, omdat kapitaal voor de mensheid het aller belangrijkste zou zijn, (zie verder gevolgen in mijn verslag, het verder heel duidelijk maakt, hoever de waanzin is gevorderd, en nog maar puntje is van de ijsberg, die ook zelfs aan verdwijnen is. De mentaliteit wijziging, dien al van op school verplichte cursus te worden, om het tij dringend nog te kunnen keren, anders zal het onherroepelijk te laat zijn, om hier op drastische wijze nog verandering in te brengen, en nu de resterende beperkte tijd nu al volop tegen de mensheid aan keren is, met dramatische klimatologische gevolgen, en nu ons zelfs al voor kapitaal ons voedsel laten vergiftigen zijn, om winstbejag is mooi vb is, hoever de mensheid zichzelf wil laten confronteren en vergiftigen, zegt alles, hoe ver de mensheid zichzelf wil laten confronteren. Dit is toppunt van intelligentie van de mensheid. Heb twee vragen, i.v.m. palmolie. Fauna en flora en kankerverwekende producten die massaal gebruikt worden, om palmolie hoge productie te kunnen leveren, en geef bijkomende opmerkingen, van in welke wereld waarin wij al geconfronteerd worden, en nog maar begin is, indien er geen drastische maatregelen wereldwijd worden genomen, om onze gezondheid nu wel degelijk meer en meer op de proef gesteld wordt, door verschillende activiteiten, die wel degelijk gezondheid gevolgen nog niet voldoende bekend zijn, maar wachten of op zijn beloop laten geen optie meer is. Dit is de hoofdreden van mijn verslag. Wens het zo kort mogelijk te houden, of in beperkte maten wens weer te geven. Palmolie heeft zeker geen millieuvriendelijke naam. (zie BORNEO derde grootste eiland ter wereld. De multinational IOI komt zijn beloftes niet na, en laat in Borneo dagelijks grote woudgebieden, gemakkelijksdhalve in brand laat steken, met zware ecologische en fauna en flora ernstige blijvende gevolgen, (zie orang-oetan) Heb foto gezien, waarvan het dier op verschillende plaatsen zijn huid verbrand en los zat, en met zijn armen tussen zijn hoofd op de grond lag. Afgrijzelijke beelden, en dit nog maar over één diersoort gaat. Borneo heeft exotische dieren, die nergens ter wereld voor komen. Ik heb jaren terug, dat er nog geen activiteit was, van de mensheid, en nu die belangrijke rijkdommen, nu gewoon massaal deze wouden gemakkelijkshalve in brand steken, alleen om geldgewin, en wel degelijk beter ander plaatsen gezocht had, en niet op deze gruwelijke vernietigende werkijwze te werk gaan. Mensheid is zich uiteindelijk op wereldschaal zichzelf aan confronteren en door de natuur die hij nu volledig aan ontvrichten is, zich tegen de mensheid zal keren. Dit zal de natuur zelf voor zorgen, wegens de climatologische gevolgen op geven moment kantelpunt zal bereiken, indien hier geen drastiche maatregelen worden genomen, om het tij nog te kunnen keren. De natuurlijke onzagelijke krachten zal de de mensheid zelf halt toe te roepen, met alle vele gevolgen, en kapitaal tegelijk zal vernietigd zal worden, en de mensheid ook tegelijk betrokken partij zal worden, met erntige gevolgen van dien, en mij hier verder niet wil over uitspreken, omdat dit de natuur dit wel zelf zal doen. Dit is de waarheid van de natuur zelf. Ik zelf heb al op een blad A4 de definitie van KAPI- TAAL, MENSHEID EN NATUUUR beschreven. Ben geïndigd met testament van de natuur, en niet mijn waarheid, maar van de natuur zelf is. Ben benieuwd of ik al reactie hierover mag verwachten, wegens dit al constant aan de lijve heb ondervonden, dat het niet meer vanzelfsprekend is geworden, om dit nog te mogen verwachten. Het grootste probleem van de mensheid is, ONVERSCHILLIGHEID. dit is niet persoonlijk bedoeld, maar is nu zo eenmaal, en dit ook de echte reden is, dat wij nu in vergiftigde wereld terecht zijn gekomen en ook de mensheid zelf veroorzaken, ook palmolie wordt met kankerverwekende producten geoogst is blijkbaar nog altijd te weinig bekend. HEB NOG ANDERE OPMERKINGEN, die ook belangrijk zijn, en vb zijn, hoever het gesteld is, met ons milieu dat onderspit moet delven voor kapitaal, is wel degelijk de realiteit geworden, en dit al vele jaren aan de gang is. (zie ook vergif in Italië, door afvalmaffia en zich al verspreid heeft in Spanje, om alleen geldgewin, en de waanzin van de mensheid behoord. Deze producten worden ook geimporteerd en verkocht in suppermarkten, onvoorstelbaar allemaal. (zie eerste documentaire, PANORAMA canvas) Deze is van paar maanden geleden, en is alleen aan te vragen, via, CANVAS, via arschief en is blijkbaar ook niet gratis. Daarin worden de namen vermeld van de supermarketen, die deze producten verkopen. Dit is mijn inziens al vele jaren aan de gang, en wordt totaal geen ruchtbaarheid aan gegeven. Voeselinspectie is hiervan wel van op de hoogte gebracht. Heb nooit verder iets vernomen. Ik zou nog veel meer kunnen vermelden, hoever wij ons bevinden, en eigenlijk in onze eigen natuur volldig aan vergiftigen zijn, is feit. (zie weekmakers van plastic) hoever het met ons prachtige unieke planeet gesteld is. Wil nog het laatste opmerking geven. Lucht, rivieren, oceanen, grond(water)worden wereldwijd vergiftigd, en voor de natuur zijn er totaal geen grenzen hiervoor, laat dit duidelijk zijn, (zie kernongeval fukushima) Van uit de Japanse regering zwijgplicht opgelegd. Stroomd nog altijd radioactief water in de stille oceaan. Ook de schade van huizen al alles wat meegesleurd is in de oceaan, door de zware aardbeving, en deel ervan in de oceaan drijft, of op de bodum. Amerika is alert, tot hoever er nog radioactiviteit merkbaar is. Dit is in de stille oceaan terecht gekomen en komt tot bij Amerika, maar weet niet hoever het al of nog radioactief is, weet ik niet. Dit zal wel niet in beeld worden gezet hoever het er mee gesteld zal zijn. Hopelijk u ook geïnteresseerd bent, en hopelijk ook bericht over mij opmerkingen zou mogen ontvangen, zou ik wel waarder- en, en op prijs stellen, waarvoor ik u op voorhand wens te bedanken, voor de interesse en tegemoetkoming. Vriendelijke groet. Eric

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Henk Simons