[Workshop] Hoe wordt Nederland koploper voor biodiversiteit?

2 september 2019

2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan zullen er op de Biodiversiteitstop in Kunming (China) nieuwe afspraken komen die, net als voor klimaat, concrete doelen stellen: een ‘New Deal for Nature’. Hoe kunnen de Nederlandse overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers hieraan bijdragen? Ontdek het tijdens de SDG Action Day op 25 september.

De wereld bereidt zich voor op het sluiten van een mondiaal natuurakkoord, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs. Maar wat moet daar in staan? Tijdens de SDG Action Day op 25 september organiseert IUCN NL een interactieve sessie waarin de deelnemers hun inbreng kunnen geven.

SDG Action Day

De SDG Action Day verenigt 500 deelnemers voor inhoudelijke discussies, ontmoetingen en nieuwe ideeën met als doel samenwerkingen tot stand te laten komen en concrete acties in heel Nederland op te zetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen. De bijeenkomst vindt jaarlijks plaats op 25 september, de verjaardag van SDGs en sluit zodoende via een wereldwijde campagne aan bij evenementen in meer dan 167 landen op die dag.

Interactieve workshop

Tijdens de SDG Action Day geeft Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL, de interactieve workshop ‘Hoe draagt Nederland bij aan de New Deal for Nature?’

In deze bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in:

  • hoe het Nederlandse traject richting de biodiversiteitstop eruitziet en hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren;
  • de visies van verschillende stakeholders op dit onderwerp; en
  • inspirerende Nederlandse voorbeelden die bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen

Deelnemen

Koop je ticket voor de SDG Action Day

Meer informatie

Voor meer informatie, zie:

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Coenraad Krijger