Deel

Pagina delen met AddThis

Voorbeelden van 'pledges' voor de Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit

 

Organisatie

Pledge 

Waddenvereniging "De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud, de bescherming en een goed beheer van de Waddenzee als natuurgebied en zet zich in om het waddengebied weer te laten functioneren als één samenhangend systeem, waarbij dijken minder een obstakel vormen voor de natuur en afgesloten zeearmen weer onderdeel worden van het waddensysteem."
Land van Ons

"Land van Ons koopt met kapitaal van burgers landbouwgrond. Op de grond wordt langdurig onderzoek gepland en een langjarig teeltplan. Alles met het oog op herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Land van Ons wil met haar leden 300.000 ha landbouwgrond opkopen. Dat is 15% van het Nederlandse landbouwareaal."

Nationaal Groenfonds                                                                        

"Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan bodem, lucht, water, beleving en natuurlijk biodiversiteit. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden voor het Nederland van morgen."
Jonge Klimaatbeweging        "De Jonge Klimaatbeweging verenigt de visie van jongeren onder andere op het gebied van biodiversiteit in de Jonge Klimaatagenda. Zij vertegenwoordigt deze visie binnen de politiek en het bedrijfsleven."
Ecodorp Boekel 

"Ecodorp Boekel laat zien dat mensen in hun woonomgeving een positieve impact kunnen hebben op hun natuurlijke omgeving. Door extra bescherming van kwetsbare diersoorten, hoge biodiversiteit en een gezonde bodem laten we zien dat mensen een integraal en positief onderdeel van het ecosysteem kunnen zijn."

LTO Noord  "In ons project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied monitoren agrarische ondernemers met behulp van eenvoudige meetmethoden zelf dag- en nachtvlinders op hun erf. Het uiteindelijke doel is om de insectenaantallen en biomassa zo veel mogelijk te vergroten in het agrarisch gebied, door agrariërs te stimuleren om op het boerenbedrijf en in hun land maatregelen te treffen die insecten bevorderen."
Swiss Re International SE, Nederlandse vestiging "Swiss Re Corporate Solutions (SRCS) wil actief uitdragen aan klanten en stakeholders hoe belangrijk biodiversiteit is. Vanuit de gedachte van voedselzekerheid ondersteunt SRCS de Nationale bijenstrategie met concrete initiatieven. Het doel is het vergroten van het voedselaanbod voor bijen en insecten door onze klanten in de bouwsector, agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie te stimuleren om over het probleem na te denken en actie te ondernemen."
DeelPagina delen met AddThis