Antoinette Sprenger | Senior Expert Environmental Justice

Antoinette Sprenger is senior expert environmental justice bij IUCN NL. Ze richt zich op civic space, lobbyen voor wet- en regelgeving ter bescherming van Environmental Human Rights (bijv. de EU-richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence, het Nederlandse wetsontwerp inzake IRBC en het bindende VN-verdrag voor bedrijfsleven en mensenrechten) en het adviseren van lokale partners over het gebruik van VN-procedures (bijv. de Universal Periodic Review) om hun doelen internationaal onder de aandacht te brengen.

Antoinette is ook expert op het gebied van illegale handel in wilde dieren en planten. Om dit tegen te gaan, lobbyt ze voor betere wet- en regelgeving om bedreigde diersoorten te beschermen en werkt ze samen met lokale partners aan monitoringsystemen om de dynamiek van de handel beter te begrijpen. Ze gebruikt haar juridische achtergrond om kennis te delen met lokale partners door het organiseren van juridische trainingen over milieuwetgeving die partners in staat stellen om beter gebruik te maken van de bestaande wetten in hun land.

Voordat ze haar passie voor de natuur volgde en van carrière wisselde, was ze advocaat bij een van de topadvocatenkantoren van Europa en general counsel van beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Haar liefde voor de natuur werkt door in haar persoonlijke leven, waar ze in Zuid-Afrika als vrijwilliger werkte in een opvangcentrum voor kalfjes van neushoorns waarvan de moeder was gestroopt.

Antoinette Sprenger