Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op onze website verouderd, onjuist of onvolledig is. We stellen het op prijs op de hoogte gesteld te worden van eventuele onjuistheden via mail@iucn.nl

In geen enkel geval aanvaardt IUCN NL aansprakelijkheid voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.  

IUCN NL behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. 

IUCN NL behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden voor iucn.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.

IUCN NL is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op iucn.nl wordt verwezen.

Copyright

Voor het gebruik van ons logo is altijd, voorafgaand en schriftelijk toestemming nodig.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IUCN NL of de betreffende fotograaf niet toegestaan beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via iucn.nl op enigerlei wijze te verspreiden, daar het copyright bij de makers berust.

Het staat een ieder vrij naar informatie op onze website te verwijzen en te linken of informatie met bronvermelding te citeren. Voor het overnemen van grotere stukken tekst (met of zonder vormgeving) in publicaties is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig.