1 miljoen plant- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd [1]IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. … Continue reading . Belangrijke oorzaken daarvan zijn verlies en fragmentatie van leefgebied.

Leefgebied herstellen en beschermen

Maar we kunnen het tij keren: door op strategische plekken stukken grond aan te kopen, kunnen lokale natuurorganisaties – in nauwe samenwerking met omwonenden – de habitat van bedreigde diersoorten herstellen en beschermen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Zorgvuldige selectie van lokale natuurorganisaties

Al ruim 20 jaar beheren wij het IUCN NL landaankoopfonds. Daarmee stellen we zorgvuldig geselecteerde natuurorganisaties in o.a. Afrika, Azië en Latijns-Amerika in staat om natuur aan te kopen. Het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het aangekochte natuurgebied komen in handen van deze lokale natuurorganisaties.

‘Door op strategische plekken land aan te kopen, kunnen we losse stukken leefgebied van bedreigde soorten weer met elkaar verbinden, waardoor hun overlevingskansen groter worden.’

Marc Hoogeslag, senior expert natuurbehoud bij IUCN NL

Betere overlevingskansen voor bedreigde soorten

Die lokale natuurorganisaties spelen een cruciale rol. Zij kennen immers de plaatselijke context goed, en betrekken de omwonende gemeenschappen bij natuurbehoud. Dankzij die lokale inbedding wordt het natuurgebied op effectieve wijze beheerd en beschermd. Zo zorgen we voor betere overlevingskansen voor bedreigde soorten, ook op de lange termijn.

Bijdragen aan meer leefgebied

Het landaankoopfonds wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal particuliere donateurs. Ook bijdragen aan betere bescherming van bedreigde soorten en hun leefgebied? Je kunt ons op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld met een periodieke schenking of een eenmalige gift.

Meer weten?

Marc Hoogeslag

Senior Expert Nature Conservation

Full profile

Hanneloes Weeda

Grants and Funding Manager

Telefoon: 020-3018246

Frederique Holle

Expert Environmental Justice

Caspar Verwer

Senior Expert Nature Conservation

Sander van Andel

Senior Expert Nature Conservation

Index

Index
1 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.