Headerfoto door Jeremy Lindsell, A Rocha International

Wereldwijd neemt de biodiversiteit in versneld tempo af [1]IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. … Continue reading. De activiteiten om natuur te beschermen moeten worden opgeschaald om het tij te keren. De traditionele financiering vanuit de filantropie en de overheid is daarvoor niet meer voldoende.

IUCN NL adviseert daarom over het zodanig inrichten van projecten rond behoud en herstel van biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het herbebossen van kaalgekapte gebieden, dat die aantrekkelijk worden voor financiële instellingen en het bedrijfsleven. Door deze projecten rendabel te maken, kunnen deze opgeschaald worden en een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Stappen naar private financiering voor natuurbescherming

Het verwerven van private financiering gaat in stappen, door het geleidelijk bouwen van een breed financieringsmodel. Een natuurbeschermingsproject start doorgaans met publiek of filantropisch geld. Om betekenisvolle impact te hebben, moet zo’n project worden opgeschaald. Daarvoor werkt IUCN NL met de lokale partners aan een combinatie van publiek en privaat geld, bijvoorbeeld via klimaatfondsen van de VN en fondsen van ontwikkelingsbanken als de Wereldbank. Het einddoel is dat er private financiering door bijvoorbeeld banken en pensioenfondsen bijkomt. In dit proces brengt IUCN NL de financiële wereld en de wereld van de natuurbescherming bijeen om bijvoorbeeld elkaars taal en denkwijze te leren begrijpen.

Participatie van de lokale gemeenschap

De projecten die IUCN NL steunt in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, komen altijd uit het gebied zelf en zijn gericht op het behoud of herstel van biodiversiteit in het gebied en volledige participatie van de lokale gemeenschap. Het is een bottom-up proces, waarin de gemeenschap zeggenschap moet krijgen of behouden over de gebieden die ze traditioneel onder hun beheer hebben. In dit proces volgen we een geïntegreerde landschapsbenadering. In deze benadering werken we aan een visie op het toekomstig beheer van een landschap die door de verschillende stakeholders in het gebied wordt gedragen.

Verdienmodellen voor natuurbescherming

Om vermogensbeheerders en andere financiële instellingen te interesseren is het noodzakelijk dat lokale gemeenschappen en ngo’s aspecten van hun natuurbeschermingsactiviteiten inrichten als rendabele business case, die bij voorkeur ook opschaalbaar is. IUCN NL helpt lokale partners om hun project te vertalen naar een business case waarin ecologie, duurzame landbouw, verantwoorde mijnbouw en levensonderhoud worden betrokken. Indien nodig ondersteunt IUCN NL onderhandelingen met de overheid om beleid zo vorm te geven dat het duurzame investeringen stimuleert. In het zuidwesten van Ghana, bijvoorbeeld, leidde het IUCN NL gesteunde landschapsinitiatief tot een overheidsprogramma dat met succes financiering aanvroeg bij de Wereldbank.

Klimaatfinanciering

Natuur beschermen is ook goed voor het klimaat. Bomen halen CO2 uit de lucht, en biodiverse bodems houden water langer vast en verkleinen zo de kans op verdroging én overstromingen. Financiële instellingen en bedrijven investeren al flink in klimaatmitigatie, zoals de energietransitie. Voor klimaatadaptatie, vooral in armere regio’s, is het moeilijker om private financiering aan te trekken.

Daarom ontwikkelen IUCN NL en haar partnerorganisaties in tropische landschappen samen met overheden, grote en kleine bedrijven en lokale en internationale investeerders projecten die drie doelen tegelijk dichterbij brengen. Deze projecten zetten natuur in voor klimaatadaptatie en -mitigatie, en kunnen ook nog rendabel zijn via de productie van duurzame producten en diensten. Dat doen we bijvoorbeeld binnen het project Mobilising more for climate.

Resultaten

  • Ghana: onze lokale partnerorganisatie NCRC pakt samen met bedrijven en overheid onder meer ontbossing aan en ontwikkelt duurzame ondernemingen met grote cacaoproducenten.
  • Uganda: onze lokale partnerorganisatie Ecotrust gebruikt de internationale markt voor koolstofcertificaten (carbon credits) om op 10% van de percelen van lokale boeren natuurlijk bos te behouden of aan te planten. Kansen voor opschaling liggen in het verschiet.
  • Vietnam: partnerorganisatie VietNature verduurzaamt samen met lokale gemeenschappen en landeigenaren de bosaanplant, met meer natuurlijke soorten. Vanwege de groeiende vraag naar duurzaam hout verwachten we investeringen.
  • Filippijnen: lokale private banken en regionale ontwikkelingsbanken willen investeren in de plannen van partnerorganisatie Samdhana voor bosherstel en boslandbouw die inkomsten genereren voor lokale gemeenschappen en tegelijk het stroomgebied helpen beschermen tegen overstromingen en erosie.
  • Ghana: onze lokale partnerorganisatie NCRC pakt samen met bedrijven en overheid onder meer ontbossing aan en ontwikkelt duurzame ondernemingen met grote cacaoproducenten.
  • Uganda: onze lokale partnerorganisatie Ecotrust gebruikt de internationale markt voor koolstofcertificaten (carbon credits) om op 10% van de percelen van lokale boeren natuurlijk bos te behouden of aan te planten. Kansen voor opschaling liggen in het verschiet.
  • Vietnam: partnerorganisatie VietNature verduurzaamt samen met lokale gemeenschappen en landeigenaren de bosaanplant, met meer natuurlijke soorten. Vanwege de groeiende vraag naar duurzaam hout verwachten we investeringen.
  • Filippijnen: lokale private banken en regionale ontwikkelingsbanken willen investeren in de plannen van partnerorganisatie Samdhana voor bosherstel en boslandbouw die inkomsten genereren voor lokale gemeenschappen en tegelijk het stroomgebied helpen beschermen tegen overstromingen en erosie.

Lees meer

Meer weten?

Jan Willem den Besten
Senior Expert Conservation Finance
Fanny Verkuijlen
Fanny Verkuijlen
niet langer werkzaam bij IUCN NL
Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions

Index

Index
1 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.