Headerfoto: schubdier © Carl Fourie via Getty Images Signature

Stroperij heeft grote gevolgen

Het stropen van bedreigde dieren heeft grote gevolgen. Niet alleen voor het dier in kwestie en diens nakomelingen, maar voor hele ecosystemen en voor de mensen die afhankelijk zijn van deze ecosystemen. Handel in wilde dieren is vaak gelinkt aan andere illegale handelsstromen, zoals drugs, hout en goud, waarbij vaak ook geld wordt witgewassen. Bovendien vormt deze misdaad grote risico’s op het gebied van veiligheid. Zo worden de opbrengsten van illegale handel in dieren (illegal wildlife trade) gebruikt voor het financieren van rebellengroepen in diverse landen.[1]bron: UNODC World Wildlife Crime Report 2016 Ook worden elk jaar meer parkwachters en andere natuurbeschermers vermoord blijkt uit onderzoek van Global Witness.

Een einde maken aan stroperij met hulp van lokale bevolking

Om een einde te maken aan stroperij werken we nauw samen met de bevolking ter plaatse. Zij zijn immers de ogen en oren in de gebieden waar de bedreigde soorten leven. Wij trainen hen in het voorkomen en bestrijden van wildlife criminaliteit en om (voortekenen van) stroperij in hun omgeving te herkennen en te rapporteren. Ook helpen we om alternatieve inkomstenbronnen te ontwikkelen, zodat stropen minder aantrekkelijk wordt.

Vergroten van de pakkans

Om de criminaliteit aan te pakken moeten we investeren in het versterken van het opsporingsapparaat. Samen met partners trainen we parkwachters, douanebeambten, politie en lokale bevolking in het verzamelen en documenteren van bewijzen die kunnen worden gebruikt om de stropers te veroordelen. Ook ondersteunen we de juridische autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie in het formuleren van de aanklacht en het opbouwen van een sterke zaak, zodat de kans op veroordeling zo groot mogelijk is.

Project: Operation Jaguar

Jaguars worden steeds vaker gestroopt. Om de illegale handel in jaguars in Peru, Bolivia, Guyana en Suriname in kaart te brengen en te bestrijden werkten IUCN NL, Earth League International (ELI) en IFAW van 2019 tot 2022 samen in het project Operation Jaguar.

Foto: jaguartanden © Britta Jaschinski IUCN NL

De vraag naar wilde dieren verlagen

Stroperij en de illegale handel in wilde dieren kan alleen bestreden worden door aan te tonen hoe desastreus de impact is en de vraag te verminderen. Daarom brengen wij de problemen rondom wildlife crime onder de aandacht bij publiek en politiek. Wij onderzoeken de omvang, structuur en dynamiek van de criminele netwerken en spelen die informatie door naar relevante partijen. Zo kweken we bewustzijn en vergroten we de druk om actie te ondernemen.

Wildlife crime is een grensoverschrijdend probleem

Wildlife crime is steeds vaker een vorm van georganiseerde misdaad. Bestaande illegale handelsroutes voor bijvoorbeeld de handel in drugs of wapens worden ervoor ingezet. Zo kan een dier vanuit Zuid-Amerika, via Europa terecht komen in Azië. Een grensoverschrijdend probleem dus dat ook op internationaal niveau aangepakt moet worden. Dit doen we bijvoorbeeld door samen met onze lokale partners bij te dragen aan wetgeving in verschillende landen.

Wat kunnen we in Nederland doen om wildlife crime te bestrijden?

Nederland kan een belangrijke rol spelen in het bestrijden van wildlife criminaliteit. Bijvoorbeeld door het opstellen en implementeren van een nationaal actieplan ter voorkoming van illegale handel in dieren en door bij te dragen aan het Europese Wildlife Crime Action Plan.

Ook het handhaven van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de illegale handel in dieren en betere controle op de illegale handel in dieren bij de doorvoerhavens (Rotterdam, Schiphol) kan een belangrijke rol spelen in de bestrijding van wildlife crime.

Meer weten?

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice
Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice
Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation

Index

Index
1 bron: UNODC World Wildlife Crime Report 2016