In Nederland telt IUCN op dit moment 37 leden, zij vormen het IUCN Nationaal Comité van Nederland. Dit zijn natuurorganisaties, wetenschappelijke instituten en de Nederlandse overheid. De leden komen twee keer per jaar bij elkaar tijdens onze Vergadering van Participanten.

Foto door natuurfan1978 op Pixabay via Canva

Samenwerking met IUCN

In ons werk streven wij samen met de leden naar het behalen van de doelen zoals gesteld wij het IUCN Nature 2030: the programme for the union 2021-2024 en de regionale Europese invulling: het IUCN Europe Work Programme 2021-2024.

We stemmen onze werkzaamheden af met het IUCN Regional Office for Europe in Brussel en het IUCN Secretariaat in Gland. We informeren regelmatig de andere verschillende Nationale Comités in Europa. Ook onderhouden we contact met de IUCN Council en de zes wetenschappelijke Commissies van IUCN.

Meer informatie?

Informatie voor leden

IUCN-lidorganisaties en IUCN-commissieleden kunnen voor meer informatie terecht op IUCN Portals.

Informatie over het Nederlands Nationaal Comité

Wil je meer weten over onze rol als Nederlands Nationaal Comité? Neem dan contact op met Marianne de Beer