Foto door Zdenek Machacek op Unsplash

Samenwerkingspartners

IUCN NL werkt samen met natuurorganisaties in verschillende landen in Azië, Zuid-Amerika, Afrika, Europa en Nederland. In deze samenwerking verbinden we alle betrokken partijen, zodat zij optimaal kunnen samenwerken voor duurzaam natuurbeheer. Onderstaande lijst bevat een deel van onze samenwerkingspartners en is niet volledig.

Financieringspartners

Nationale Postcode Loterij

IUCN NL is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een vrij besteedbare bijdrage aan de missie ter hoogte van € 900.000. Met deze steun beheert IUCN NL onder meer sinds 2001 het Landaankoopfonds. Ook wordt de bijdrage ingezet voor de financiering van onze werkzaamheden voor het platform voor Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Bovenop de reguliere bijdrage ontvangt IUCN NL geregeld aanvullende projectfinanciering van de Loterij. In 2019 kregen we een extra bijdrage voor het project Operation Jaguar en in 2020 ontvingen we samen met het NIOO-KNAW en de Vlinderstichting een extra bijdrage voor het project Onder het Maaiveld.

logo nationale postcode loterij

Nederlandse overheid

IUCN NL heeft een lange geschiedenis van samenwerking met de Nederlandse overheid, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. IUCN NL maakt in 2021-2025 deel uit van Forests for a Just Future, een Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2019-2024 maakt IUCN NL deel uit van het project Mobilising More 4 Climate (MoMo4C), eveneens gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast ontvangen we ook steun van de ministeries en ambassades voor specifieke projecten en opdrachten.

Europese Unie

IUCN NL ontvangt meerdere projectsubsidies van de Europese Unie. Zo beschermen we de natuur in de nationale parken Lake Upemba en Kundelungu in het zuiden van de Democratische Republiek Congo (DRC).

Vlag van de Europese Unie

Overige financiers

IUCN NL ontvangt financiering voor specifieke projecten van diverse donoren.

AFD logo

Netwerken

Groene 11

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 helpt de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting de Nederlandse overheid te vergroten. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds. Klik hier voor meer informatie.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig. Het Deltaplan verenigt dan ook kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, burgers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en banken.