Foto door Zdenek Machacek op Unsplash

Samenwerkingspartners

IUCN NL werkt samen met natuurorganisaties in verschillende landen in Azië, Zuid-Amerika, Afrika, Europa en Nederland. In deze samenwerking verbinden we alle betrokken partijen, zodat zij optimaal kunnen samenwerken voor duurzaam natuurbeheer. Onderstaande lijst bevat een deel van onze samenwerkingspartners en is niet volledig.

Financieringspartners

Nationale Postcode Loterij

IUCN NL is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een vrij besteedbare bijdrage aan de missie ter hoogte van € 900.000. Met deze steun beheert IUCN NL onder meer sinds 2001 het Landaankoopfonds. Ook wordt de bijdrage ingezet voor de financiering van onze werkzaamheden voor het platform voor Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Bovenop de reguliere bijdrage ontvangt IUCN NL geregeld aanvullende projectfinanciering van de Loterij. In 2022 ontvingen we samen met Wilde Ganzen een bijdrage voor Strengthen the Roots en in 2023 konden we met steun van de Nationale Postcode Loterij het project Bottom Line! starten.

logo nationale postcode loterij

Nederlandse overheid

IUCN NL heeft een lange geschiedenis van samenwerking met de Nederlandse overheid, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. IUCN NL maakt in 2021-2025 deel uit van Forests for a Just Future, een Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van 2019 tot 2024 maakt IUCN NL deel uit van het consortium Mobilising More 4 Climate (MoMo4C), eveneens gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast ontvangen we ook steun van de ministeries en ambassades voor specifieke projecten en opdrachten.

Europese Unie

IUCN NL ontvangt meerdere projectsubsidies van de Europese Unie. Zo brengen we samen met onze REWET-partners de potentie van wetlands in kaart voor een duurzaam herstel en behoud van deze belangrijke ecosystemen.

Ook droegen met steun van de EU bij aan de bescheming van de natuur in de nationale parken Lake Upemba en Kundelungu in het zuiden van de Democratische Republiek Congo.

Vlag van de Europese Unie

Overige financiers

IUCN NL ontvangt financiering voor specifieke projecten van diverse donoren. Onderstaande donoren steunen momenteel of steunden recent een project.

AFD logo
Adessium Foundation

Netwerken

Groene 11

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 helpt de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting de Nederlandse overheid te vergroten. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds.

Partos

IUCN NL is lid van Partos, de branchevereniging die meer dan 100 Nederlandse organisaties die werken aan internationale solidariteit verenigt. In onderling vertrouwen verbindt, versterkt, vernieuwt en vertegenwoordigt Partos haar leden voor impactvolle mondiale samenwerking. Het doel van deze samenwerking is een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig. Het Deltaplan verenigt dan ook kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, burgers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en banken.