Foto door Zdenek Machacek op Unsplash

Lokale partners

IUCN NL werkt samen met ongeveer tweehonderd lokale natuurorganisaties in zo’n 30 landen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. IUCN NL verbindt alle betrokken partijen, zodat zij optimaal kunnen samenwerken voor duurzaam natuurbeheer.

Nationale Postcode Loterij

IUCN NL is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een vrij besteedbare bijdrage aan de missie ter hoogte van € 900.000. Met deze steun beheert IUCN NL onder meer sinds 2001 het landaankoopfonds. Ook wordt de bijdrage ingezet voor de financiering van onze werkzaamheden voor het platform voor Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Bovenop de reguliere bijdrage ontvangt IUCN NL geregeld aanvullende projectfinanciering van de Loterij. In 2019 kregen we een extra bijdrage voor het project Operation Jaguar en in 2020 ontvingen we samen met het NIOO-KNAW en de Vlinderstichting een extra bijdrage voor het project Onder het Maaiveld.

Logo Nationale Postcode Loterij

Nederlandse overheid

IUCN NL heeft een lange geschiedenis van samenwerking met de Nederlandse overheid, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. IUCN NL maakt in 2021-2025 deel uit van Forests for a Just Future, een Strategisch Partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast ontvangen we ook korter lopende programmafinancieringen van het ministerie en ambassades. Van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ontvangen we financiering voor de ondersteuning van de Nederlandse inbreng in de Convention on Biological Diversity en het vergroenen van de Nederlandse economie.

Logo Rijksoverheid

Europese Unie en andere internationale donoren

IUCN NL ontvangt meerdere subsidies van de Europese Unie, zowel van de centrale budgetten in Brussel als van regionale EU-delegaties. Ook ontvangen we projectsubsidies van anderen internationale donoren, waar onder GIZ (Duitsland) en meerdere private fondsen uit Europa en Verenigde Staten.

Vlag van de Europese Unie

Groene 11

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 helpt de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting de Nederlandse overheid te vergroten. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds. Meer informatie: https://www.groene11.nl/

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig. Het Deltaplan verenigt dan ook kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, burgers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en banken.