Vrouwenrechten

IUCN NL zet zich in voor genderrechtvaardigheid binnen natuurbescherming. Want vrouwenrechten zijn mensenrechten. Bovendien is gendergelijkheid intrinsiek verbonden met biodiversiteit, klimaatverandering en landdegradatie. Vrouwenrechten zijn van fundamenteel belang voor natuurbehoud.

Alle stemmen laten horen

De ervaring en kennis van vrouwen zijn essentieel voor het behoud van de natuur en de strijd tegen klimaatverandering. Vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van een veranderend klimaat en aantasting van het milieu. Toch bieden juist vrouwen belangrijke kennis en oplossingen voor deze crises. Daarom is het van cruciaal belang dat zij de ruimte krijgen om hun stem te laten horen en dat er naar hen wordt geluisterd.

Inclusief bestuur

Samen met haar partnerorganisaties bevordert IUCN NL inclusief beheer van natuurlijke hulpbronnen, door middel van een gender gelijke en intersectionele [1]intersectionaliteit is de overlap van meerdere en elkaar kruisende sociale identiteiten, zoals etniciteit, geslacht, seksuele identiteit en klasse, die bijdraagt aan specifieke vormen van systemische … Continue reading aanpak. Wij zorgen voor deelname en leiderschap van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen aan besluitvormingsprocessen rond hun bossen en land. Ook voeren we campagne voor de rechten van vrouwen in het beleid omtrent natuur.

Publicaties over gender en natuur

Gender blogserie

Gendergelijkheid en versterking van vrouwen zijn fundamentele mensenrechten en voorwaarden voor het behalen van wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze blogserie gaat in op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen binnen duurzaam ecosysteembeheer.

Vrouwelijke natuurbeschermers

Wij versterken vrouwengroepen en -netwerken die opkomen voor de bescherming van hun leefgebied tegen mijnbouwactiviteiten, olieprojecten, de aanleg van dammen of ontbossing. We steunen vrouwelijke natuurbeschermers door hun veiligheid te verbeteren via netwerkopbouw, scholing of door hen van noodfondsen te voorzien.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Index

Index
1 intersectionaliteit is de overlap van meerdere en elkaar kruisende sociale identiteiten, zoals etniciteit, geslacht, seksuele identiteit en klasse, die bijdraagt aan specifieke vormen van systemische onderdrukking en discriminatie ervaren door een individu.