Onder ondernemers groeit de interesse om actief bij te dragen aan natuur- en biodiversiteitsherstel en behoud, dichtbij huis of juist verderop in hun waardeketens. Ook is er bij bedrijven behoefte aan kennis over de impact van hun werkzaamheden op natuur en biodiversiteit. Geldt dit ook voor uw bedrijf?

Headerfoto © Daniëlle Eibrink Jansen op Unsplash

Ondernemers voor Natuur

Ondernemers voor Natuur verbindt bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur, en een duurzame bedrijfsvoering nastreven, met veelbelovende high-impact projecten. Uw bedrijf kan via IUCN NL op verschillende manieren bijdragen aan natuur- en biodiversiteitsherstel:

  • Word Bedrijfspartner van IUCN NL, of
  • doe een bedrijfsdonatie.

Als Bedrijfspartner van IUCN NL draagt u bij aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.

Word Bedrijfspartner van IUCN NL

Als Bedrijfspartner van IUCN NL draagt u bij aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. Het doel van IUCN NL is de natuur veiligstellen als basis voor al het leven op aarde. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan gebieden met een hoge natuurwaarde en bijzondere biodiversiteit die onder druk staan, én aan de mensen die van die natuur afhankelijk zijn. Met uw bijdrage bouwt u, samen met ons, aan deze missie. Wij maken afspraken op maat en bespreken graag met u welke vormen van samenwerking mogelijk zijn.

Doneren via Ondernemers voor Natuur

Ondernemers voor Natuur financiert concrete natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare planten en dieren weer een kans krijgen, en maatregelen die het tegengaan van en het aanpassen aan klimaatverandering stimuleren.

Wilt u bijdragen aan natuurherstel via een bedrijfsdonatie?

IUCN NL verbindt bedrijven die willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur, en een duurzame bedrijfsvoering nastreven met natuurherstelprojecten met veel impact. Via Ondernemers voor Natuur kunt u met een bedrijfsdonatie bijdragen aan de financiering van natuurherstelprojecten. Dit kan bijvoorbeeld via een natuurherstelproject van een partner van het IUCN NL Landaankoopfonds in Latijns-Amerika, Afrika of Azië. U kunt ook bijdragen aan natuurbescherming in Nederland, of de missie van IUCN NL breder ondersteunen.

IUCN NL: transparantie, goed bestuur, duurzaamheid

IUCN NL is een ANBI en heeft een CBF erkenningspaspoort. Openheid en goed bestuur staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom volgen we de transparantierichtlijnen van het CBF-keurmerk en hebben we ons gecommitteerd aan de professionele gedragscodes van Partos en Goede Doelen Nederland. Ook maken we onze data openbaar via IATI (International Aid Transparancy Initiative). Wij zijn een stichting naar Nederlands recht (Stichting IUCN Nederlands Nationaal Comité). Ons KvK-nummer is 41180885.

Wij vinden het belangrijk dat de partners, donoren en sponsors waarmee wij werken duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Een due diligence maakt standaard onderdeel uit van onze procedures voor nieuwe partners, financiers, donoren en sponsoren.

Zo steunt AnsvarIdéa natuurherstel

Met een donatie van 18.000 euro aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Met deze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân East herstellen. Dat is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen.

Zo draagt Bird Brewery bij aan natuurbescherming

Bird Brewery heeft speciaal voor het IUCN NL Landaankoopfonds een bijzonder zomerbiertje ontwikkeld: de Hummingbrew. Met de opbrengst wordt een vogelparadijs in Colombia met minimaal 50.000 vierkante meter uitgebreid. ‘We kiezen heel bewust voor een organisatie als IUCN NL,’ vertelt Ralph van Bemmel, een van de oprichters van Bird Brewery.

Zo steunt Robeco het Landaankoopfonds

Robeco heeft voor zijn klanten een Biodiversity Challenge georganiseerd om geld in te zamelen voor het Landaankoopfonds. Klanten over de hele wereld hebben fietsend, wandelend en zwemmend in totaal 12.228 euro opgehaald voor een veilig leefgebied van bedreigde soorten. Dit volledige bedrag wordt besteed aan het uitbreiden en beschermen van het natuurreservaat Manduriacu in Ecuador.

Meer weten over Ondernemers voor Natuur?

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen over Ondernemers voor Natuur? Wij bespreken graag met u welke vormen van samenwerking mogelijk zijn.

Hanneloes Weeda
Grants and Funding Manager
Telefoon: 020-3018246