Er is toenemende interesse van bedrijven om actief bij te dragen aan natuurherstel. Ondernemers voor Natuur financiert concrete natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna zullen terugkeren, en die daarnaast bijdragen aan het tegengaan van en het aanpassen aan klimaatverandering.

Headerfoto © Emiel Schalck op Unsplash

Hoe werkt Ondernemers voor Natuur?

IUCN NL verbindt bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur met high-impact, veelbelovende natuurherstelprojecten. Wil je een bedrijfsdonatie doen? Via Ondernemers voor Natuur worden bedrijfsdonaties beschikbaar gesteld voor de financiering van natuurherstelprojecten van natuurorganisaties. In Nederland zijn dit organisaties die natuurgebieden beheren; in het buitenland zijn dit de lokale partners van het IUCN NL Landaankoopfonds die natuurgebieden aankopen en beheren.

Ondernemers voor Natuur verbindt bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur met high-impact, veelbelovende natuurherstelprojecten.

IUCN NL heeft een uitgebreid netwerk van relevante partijen in Nederland en in het buitenland, zoals terreinbeherende organisaties, ngo’s en kennisinstellingen, die wij al decennialang helpen uitvoering te geven aan hun missie: natuur- en biodiversiteitsherstel. IUCN NL zorgt voor een transparante afwikkeling van bedrijfsdonaties, zodat de besteding hiervan goed te volgen is.

Wil je ook de CO2-uitstoot van jouw organisatie compenseren?

Dan kunnen wij adviseren over de mogelijkheden in het buitenland, maar ook in Nederland. Onze experts hebben ervaring met het betrekken van Nederlandse bedrijven om actief mee te doen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

ANBI

IUCN NL is een ANBI, waardoor bedrijfsdonaties aan dit fonds onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Voorbeelden van hoe jouw bedrijf kan bijdragen aan natuurbescherming

Meer weten?

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen over Ondernemers voor Natuur en meer horen over hoe dit werkt? Neem dan contact op met Caspar Verwer, Sander van Andel of Hanneloes Weeda.

Caspar Verwer

Senior Expert Nature Conservation

Sander van Andel

Senior Expert Nature Conservation

Hanneloes Weeda

Grants and Funding Manager

Telefoon: 020-3018246