Er is toenemende interesse van bedrijven om actief bij te dragen aan natuurherstel. Ondernemers voor Natuur financiert concrete natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan een robuust natuurnetwerk waarin kwetsbare flora en fauna zullen terugkeren, en die daarnaast bijdragen aan het tegengaan van en het aanpassen aan klimaatverandering.

Headerfoto © Emiel Schalck op Unsplash

Hoe werkt Ondernemers voor Natuur?

IUCN NL verbindt bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur en een duurzame bedrijfsvoering nastreven met high-impact, veelbelovende natuurherstelprojecten. Wil je een bedrijfsdonatie doen? Via Ondernemers voor Natuur worden bedrijfsdonaties beschikbaar gesteld voor de financiering van natuurherstelprojecten van natuurorganisaties. In Nederland zijn dit organisaties die natuurgebieden beheren; in het buitenland zijn dit de lokale partners van het IUCN NL Landaankoopfonds die natuurgebieden aankopen en beheren.

Ondernemers voor Natuur verbindt bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan bescherming en herstel van natuur met high-impact, veelbelovende natuurherstelprojecten.

IUCN NL heeft een uitgebreid netwerk van relevante partijen in Nederland en in het buitenland, zoals terreinbeherende organisaties, ngo’s en kennisinstellingen, die wij al decennialang helpen uitvoering te geven aan hun missie: natuur- en biodiversiteitsherstel. IUCN NL zorgt voor een transparante afwikkeling van bedrijfsdonaties, zodat de besteding hiervan goed te volgen is.

ANBI

IUCN NL is een ANBI, waardoor bedrijfsdonaties aan dit fonds onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Voorbeelden van hoe jouw bedrijf kan bijdragen aan natuurbescherming

Zo steunt AnsvarIdéa natuurherstel

Met een donatie van 18.000 euro aan het IUCN NL Ondernemers voor Natuurfonds, draagt de Nederlandse verzekeraar AnsvarIdéa bij aan natuurherstel in het Friese veenweidelandschap. Met deze bijdrage kan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea de waterhuishouding op It Eilân East herstellen. Dat is een eiland in het veenweidelandschap rondom het natuurgebied De Alde Feanen.

Zo draagt Brewr bij aan een veilig leefgebied

Het theebedrijf Brewr doneert jaarlijks 10% van de omzet aan goede doelen, waaronder het IUCN NL Landaankoopfonds. De eerste donatie van het bedrijf komt ten goede aan de Wildlife Trust of India. Zij zorgen ervoor dat rondtrekkende olifanten en mensen in de betreffende gebieden geen hinder van elkaar ondervinden.

Zo steunt Robeco het Landaankoopfonds

Robeco heeft voor zijn klanten een Biodiversity Challenge georganiseerd om geld in te zamelen voor het Landaankoopfonds. Klanten over de hele wereld hebben fietsend, wandelend en zwemmend in totaal 12.228 euro opgehaald voor een veilig leefgebied van bedreigde soorten. Dit volledige bedrag wordt besteed aan het uitbreiden en beschermen van het natuurreservaat Manduriacu in Ecuador.

Meer weten?

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen over Ondernemers voor Natuur en meer horen over hoe dit werkt? Neem dan contact op met Caspar Verwer, Sander van Andel of Hanneloes Weeda.

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation
Hanneloes Weeda
Grants and Funding Manager
Telefoon: 020-3018246