Een gezonde bodem is van levensbelang, en een rijk bodemleven is daarvoor onmisbaar. Helaas gaat dat bodemleven op veel plekken achteruit. Wat voor invloed heeft groen- en bodembeheer daarop? En hoe kunnen we die kennis in gaan zetten? Vanaf volgende maand zijn de antwoorden te vinden in het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem. U bent van harte welkom bij de digitale opening!

Donderdag 20 mei 2021

16.00-17.00 uur

Het rijke leven in de bodem is cruciaal voor de vele diensten die de bodem ons bewijst. Voedsel produceren, de bovengrondse biodiversiteit sturen, ziekten en plagen onder de duim houden, beperken van de uitstoot van broeikasgassen of van vervuilende stoffen naar grond- en oppervlaktewater. De lijst is lang, want ook bodemstructuur, waterberging en levering van schoon drinkwater zijn bij een gezond bodemleven gebaat. Aan de andere kant weten we ook, dat de bodembiodiversiteit sterk achteruitgaat. In de landbouw, bossen, natuurgebieden én het stedelijk gebied.

Met het Onder Het Maaiveld (OHM) programma brengen we het belang van bodembiodiversiteit breed onder de aandacht. Een van de instrumenten is het IJkcentrum, dat een belangrijk kenniscentrum wordt voor alle kennis over de biodiversiteit van de Nederlandse bodem. Het IJkcentrum gaat de biologische toestand van de Nederlandse bodem in kaart brengen en referenties leveren om de bodembiodiversiteit te verbeteren.

Op donderdag 20 mei openen we het IJkcentrum gezamenlijk. In een klein uur nemen we u mee door het IJkcentrum en geven we u een impressie van de stand van zaken in het hele OHM-project. Het complete programma volgt binnenkort. Save the date!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Rienks via communicatie@nioo.knaw.nl.

Meer weten over Onder het Maaiveld?

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Fanny Verkuijlen
Fanny Verkuijlen
niet langer werkzaam bij IUCN NL